Skip to content

Museoliitto

31.3.2022

Museot mittaavat hyvinvointivaikutuksiaan

Suomen museoliitto sekä kahdeksan museota ja tiedekeskusta Suomesta tutkivat yhdessä museo- ja tiedekeskuskäyntien koettua arvoa. Tutkimuksen tekee kansainvälisesti arvostettu alan yhdysvaltalainen tutkija, professori John Falk yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa. Tutkimuksella testataan Falkin tuoreessa kirjassaan esittämää tulkintaa, että ihmiset käyvät museoissa kohentaakseen hyvinvointiaan monin eri tavoin. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Tutkimuksen erityispiirre on, että kävijöitä pyydetään vastaamaan tutkimuskysymyksiin vasta noin kuukauden kuluttua käynnistään. Tavoitteena on käynnin laaja-alaisen ja pitkäkestoisen vaikuttavuuden selvittäminen uudella menetelmällä, joka edistää ymmärrystä museoalan vaikuttavuudesta. Kyselyyn vastatessa vierailukokemus on jo asettunut osaksi vastaajan kokemusmaailmaa ja muistoja.

Tiedekeskus Heureka oli mukana John Falkin tutkimushankkeen pilottitutkimuksessa vuonna 2021. 

Oli kiehtovaa nähdä, kuinka selkeästi vastaajat kokivat, että tiedekeskuskäynti saattoi kohentaa heidän henkilökohtaista, älyllistä, sosiaalista ja fyysistäkin hyvinvointiaan. Museokäynnit tyydyttävät aivan perustavaa laatua olevia tarpeita, jotka kumpuavat ihmislajin kehityshistoriasta”, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Tutkimus tehdään valtakunnallisesti, eri tyyppisten museoiden yleisön parissa. Mukana ovat taidemuseoista HAM Helsingin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, sekä Serlachius-museot Mäntästä. Kulttuurihistoriallisista museoista mukana ovat Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo, Helsinki, sekä Museokeskus Vapriikki Tampereelta. Tiedekeskuksista mukana on yhteistyöhankkeen aloitteentekijä Heureka. Museo- ja tiedekeskus Luuppi Oulusta kattaa toimipisteillään taiteen, tieteen ja kulttuurihistorian. Museoliitto-konserni tukee tutkimusta. 

Mukana olevat museot ja tiedekeskukset painottavat yhteistyön merkitystä sekä kerättävän aineiston laajuutta ja kattavuutta. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa mukana olevien organisaatioiden tietoa ja ymmärrystä asiakkaistaan. Tutkimus myös tuottaa lisää tietoa vaikuttavuuden tutkimuksen mahdollisuuksista museoissa ja tiedekeskuksissa. On erinomaista, että mukana on eri puolilla Suomea sijaitsevia organisaatioita, joiden kokemuksia vaikuttavuustutkimuksesta voidaan hyödyntää alalla laajemminkin, sanoo Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila.

Suomalaisten museoiden ryhmä on laajalla kyselytutkimuksellaan edelläkävijä maailmassa. John Falkin kirja The Value of Museums. Enhancing Societal Well-Being (2022) on herättänyt kansainvälisesti vilkasta keskustelua museoalalla. Falk pyrkii menetelmällään mittaamaan ihmisten kokeman museokäyntien hyvinvointiarvon myös rahassa. 

Kulttuuriperintöä vaalitaan rajallisilla resursseilla, ja yhteiskunta arvottaa tämän työn merkitystä päättäessään rahallisesta tuesta kulttuurille. Uusi museoiden arvon mittaustapa täydentää kävijätutkimusten menetelmiä, ja museot haluavat viestiä sillä päättäjille, missä määrin kulttuuriperintö kohentaa hyvinvointiamme.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski
Heureka
puh. 040 901 5244

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
Suomen museoliitto
puh. 040 534 6232

Voisit olla myös kiinnostunut näistä