Skip to content

Museoliitto

15.12.2015

Museot pilottina kulttuurimatkailuindikaattorien testaamisessa

Oliko museonne mukana kesällä 2014 Itä-Suomen yliopiston tekemässä kyselytutkimuksessa? Raportti tutkimuksesta on nyt valmistunut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kulttuurimatkailun vaikuttavuusindikaattoreiden kehittämisen esiselvityshankkeella, jonka taustalla on tarve vahvistaa kulttuurimatkailun tietoperustaa.

Pilottitutkimus toteutettiin lomakehaastatteluna museoissa vierailevien keskuudessa. Museot valittiin pilottikohteeksi, koska ne ovat suosittuja vierailukohteita lomamatkoilla ja vaikuttavat keskeisesti kulttuurimatkailun kehittymiseen myös Suomessa.

Julkaistussa raportissa kyselyaineisto on käsitelty kolmen vaikuttavuusindikaattorin näkökulmasta. Näitä ovat matkailijaan henkilönä kohdistuva vaikuttavuus, paikkakunnan ja alueen imagollinen vaikuttavuus sekä taloudelliseen vaikuttavuus.

Raportissa todetaan museoiden toimineen aineiston keräämisen pilottina hyvin. Seuraavaksi tavoitteena on testata kyselyä muilla kulttuurin aloilla.

Raportti kokonaisuudessaan PDF-muotoisena: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/kulttuurimatkailu.html?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen museoliitto ja Culture Finland järjestävät yhteisen pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden tutkimuksesta Lahdessa 2. helmikuuta 2016. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Osallistujia toivotaan erityisesti tutkimuksessa mukana olleista museoista. Ilmoittautuminen avataan vuoden 2016 alussa.

Lisätietoa raportista sen tekijöiltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Helmikuun tilaisuudesta koordinaattori Leena Tornberg, Suomen museoliitto, leena.tornberg@museoliitto.fi, p. 0444 300 706.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä