Skip to content

Museoliitto

31.8.2016

MuseumPlus RIAn pilotoinnin loppuaikataulussa muutoksia

Kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlusRIAn pilotointi etenee Museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluissa yhteistyössä järjestelmäntoimittaja zetcom Ltd:n kanssa. Pilotointivaihe päättyy tarkistetun projektiaikataulun mukaan joulukuun lopussa 2016.

MuseumPlusRIA-järjestelmän pilotointi jatkuu kohti toista migraatiotestauskierrosta, joka siirtyy syys- ja lokakuun vaihteeseen 2016. Neljä viikkoa kestävän migraatiotestausjakson aikana testataan kaikkien pilottimuseoiden aineistoja samanaikaisesti. Migraatio tarkoittaa prosessia, jossa museon aineisto siirretään nykyisestä kokoelmahallintajärjestelmästä uuteen. Toisen migraatiotestauskierroksen aikana testataan uudelleen museoiden aineistojen migraatio tänä keväänä 2016 toteutetun täydennys- ja muutosmappauksen pohjalta. Mappaukseen tehdyt parannukset ja muutokset aiheuttivat järjestelmätoimittajalle ennalta arvioitua enemmän työtä, mistä johtuen myös projektiaikatauluun on tullut muutoksia.

Migraatiotestauksen jälkeen aloitetaan museoiden aineistojen lopullinen migraatio järjestelmään marraskuussa 2016. Lopullinen migraatio testataan vielä joulukuun alussa, ennen järjestelmän ottamista käyttöön.

Migraatiotestauksen ohella jatkuu järjestelmän toiminnallisuuksien testaus, kuten esimerkiksi massamuokkausominaisuuksien, Finna-rajapinnan ja Finto/KOKO-ontologiaintegraation testaus. Suurin osa vaatimusmäärittelyn edellyttämistä toiminnallisuuksista on jo toteutettu järjestelmään. Monipuolinen järjestelmä tulee mahdollistamaan entistä laadukkaamman sekä aiempaa laajemman museoiden kokoelmien, kokoelmatoimenpiteiden ja eri toimintaprosessien hallinnan.

Lisätietoja MuseumPlusRIAn pilotoinnista antavat:

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
leena.tokila@museoliitto.fi
puh. 040 534 6232

Koordinaattori Leena Furu-Kallio
leena.furu@museovirasto.fi
puh. 0295 33 6146

Voisit olla myös kiinnostunut näistä