Skip to content

Museoliitto

10.10.2019

Nyt on aika hakea Vuoden museo- ja Vuoden museojulkaisu 2020 -palkintoja

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Museokortti palkitsee myös yleisön suosikkimuseon. 

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen. Museokortin palkinnon saajan valitsevat asiakkaat, joten sitä ei voi erikseen hakea.

Vuoden museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museojulkaisu

Vuonna 2020 vuorossa on Vuoden museojulkaisu -palkinnon valitseminen. Palkinto jaetaan julkaisulle, joka sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmänsä. Museojulkaisukilpailuun voi esittää museon oman tai yhteistyötahon kanssa tuotetun, painetun tai digitaalisesti julkaistun kirjan, joka on ilmestynyt 1.1.2018–31.12.2019 välisenä aikana. Hakemukseen tulee liittää hakijan/hakijoiden vapaamuotoinen perustelu, miksi teosta ehdotetaan Vuoden museojulkaisuksi. Yhteistyönä toteutettujen julkaisujen yhteyteen toivotaan selvitystä yhteistyön jakautumisesta ja laajuudesta.

Hakemukset 31.12.2019 mennessä

Vuoden museo 2020 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Hakemukset ja julkaisut toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. 

Julkaisukilpailuun osallistuvat painetut teokset pyydetään toimittamaan Museoliittoon kolmena kappaleena Ovelle-pakettina (perille kuljetettuina). Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Palkintoa hakevien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Espoossa 13.-15.5.2020. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 14.5.

Palkintolautakunnan jäseninä ovat ICOMin edustaja Anne Laiti (lautakunnan puheenjohtaja), Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom, Ylen toimittaja Toivo Haimi, ICOMin edustaja Elina Makkonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuorisekä Hämeenlinnan kaupunginmuseon museonjohtaja Tuulia Tuomi. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo.

Lisätiedot

Anne Laiti, p. 050 347 8279, 03 488 6800, anne.laiti(a)serlachius.fi
Eeva-Liisa Taivassalo, p. 0444 300 703, eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

Museopalkintojen säännöt: https://www.museoliitto.fi/index.php?k=12257

Priserna för museibranschen 2020 kan nu sökas

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. 

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2020 utdelas priset Årets museipublikation. Priset tilldelas en publikation som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. Som Årets museipublikation kan man föreslå en tryckt eller digitalt utgiven bok, producerad i samarbete med ett museum eller en annan samarbetspartner, publicerad under perioden 1.1.2018-31.12.2019. Som bilaga önskas en motivering av sökanden i vilken det framgår en motivering till att publikationen föreslås bli Årets museipublikation. 

Ansökningar och förslag till Årets museum 2020 och Årets museipublikation sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post till adressen eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fisenast den 31.12.2019. De tryckta verk som deltar i tävlingen Årets museipublikation postas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren -paket (transport ända fram).

Prisnämndens medlemmar är Anne Laiti(ordförande), Samu ForsblomToivo HaimiElina MakkonenMirva MattilaTuuli Rajavuorioch Tuulia Tuomi. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2020 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2020 och Priset Årets museipublikation senast den 31 december 2019 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna.

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 13.-15.5.2020, som ordnas i Esbo.

Ytterligare information

Anne Laiti, tfn. 050 347 8279, anne.laiti(a)serlachius.fi
Eeva-Liisa Taivassalo, tfn 0444 300 703, eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä