Skip to content

Museoliitto

21.6.2021

Nyt on hyvä hetki lähettää kutsut Poliitikon museoharjoitteluun

Poliitikon museoharjoittelu -kampanjaviikkoa vietetään 23.–27.8.2021. Suomen museoliitto kannustaa kaikkia museoita kutsumaan omalle toiminnalle olennaiset päättäjät tutustumaan museon toimintaan.

Kuudetta kertaa järjestettävän Poliitikon museoharjoittelu -kampanjan tavoitteena on tarjota päättäjille käytännönläheinen kuva nykyajan museotoiminnasta. Kampanjaan osallistuminen tarjoaa sekä museolle että poliitikolle vapaamuotoisen areenan keskustelulle ja tutustumiselle. Samalla poliitikko saa puolestaan laajemman ymmärryksen museotyön arjesta ja lainalaisuuksista.

Nyt on hyvä aika valita omalle museolle tärkeimmät päättäjät ja lähettää kutsut. Museo voi esimerkiksi onnitella uutta kunnanvaltuutettu ja samalla kertoa elokuisesta kampanjasta. Kutsua laatiessa pohjana voi halutessaan käyttää Museoliiton käyttämää kutsua. Jos sähköpostiviestiin ei tule vastausta, kannattaa kutsua tehostaa puhelinsoitolla.

Tänä vuonna kampanjan erikoisteema ovat uudet, kesäkuussa valittavat kunnanvaltuutetut. Uudet kunnanvaltuutetut ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita tutustumaan kuntansa toimintaan monipuolisesti. Kuntapäättäjiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan monella tavalla, sillä kuntien taloustilanne on haastava. Museot voivat halutessaan valita myös toisen, omaan toimintaan sopivan teeman.

Teemaviikkoon osallistuvien museoiden toivotaan ilmoittavan sovitut poliitikkovierailunsa sekä vierailulle pyydetyt poliitikot Museoliiton rekisteriin 16.8. mennessä, jotta viikon tapahtumista voidaan tiedottaa ajoissa.

Museoliitto käyttää rekisterin tietoja valtakunnalliseen tiedotuksen pohjana. Rekisteriin voi ilmoittaa myös alustavan kiinnostuksen ja täydentää tietoja koko kampanjan ajan.  

Lisätietoja kampanjasta sekä vapaasti käytettävä graafinen aineisto kootaan Museoliiton verkkosivuille: https://museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu

Tutustu myös kesän kuntavaaleja varten tuotettuihin materiaaleihin osoitteessa:
https://www.museoliitto.fi/kuntavaalit Aineisto on ’ajaton’ eli sitä voi käyttää myös vaalien jälkeen.

Lisätiedot

Kimmo Levä
toimitusjohtaja, Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
040 166 2816 

Kampanjan käytännönjärjestelyt ja viestintä

Tuuli Rajavuori
viestintäpäällikkö, Suomen museoliitto
tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi
044 4300 710

Voisit olla myös kiinnostunut näistä