Skip to content

Museoliitto

7.9.2021

OKM:n erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen haettavissa

Avustus on tarkoitettu kansallisten digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen infrastruktuurien tukemiseen, yleisten kirjastojen yhteisiin palveluihin sekä museokokoelmien digitalisaation edistämiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 6.9.2021 ja päättyy 8.10.2021 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 200 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Erityisavustus on tarkoitettu:

A)

  • Kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS).
  • Yleisille kirjastoille suunnattuihin yhteisiin palveluihin kuten kuvailutietojen kehittämiseen ja tarjoamiseen, FinELib-palveluun, Finna- ja Melinda-palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä mainittujen yleisten kirjastojen palveluihin liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin.

B)

  • Museokokoelmien digitointiin ja julkaisemiseen Finna- ja Europeana-palveluissa.
    • Avustusta voi käyttää digitoinnin valmisteluun, digitointityöhön ja museon liittymiseen Finna- ja Europeana-palveluihin. Avustusta ei voi käyttää kokoelmahallintajärjestelmiin liittyviin kustannuksiin. Aineistojen käyttöoikeudet on merkittävä Creative Commons –lisensseillä tai Rightsstatements-käyttöoikeuskuvauksilla.

C)

  • Museokokoelmien digitointiin ja museoiden digitaaliseen siirtymään liittyvän osaamisen kehittämiseen.
    • Hankkeessa tulee kehittää ja ottaa käyttöön museoalalle yhteinen digitoinnin laatuohjeistus yhteistyössä museoiden ja olennaisten muiden muistiorganisaatioiden ja kansainvälisten verkostojen kanssa sekä järjestää tarvittava koulutus, viestintä ja muut työskentelymuodot museokentälle. Hankkeen tulee sisältää myös malli ohjeistuksen ylläpitämiseksi.

Kohdan B ja C avustuksilla tuetaan Museopoliittisen ohjelman digitalisaatiota koskevan kehittämisalueen toimenpiteiden toteuttamista. Kohdan C toteuttamiseksi myönnetään yksi avustus yhdelle hakijalle tai useamman hakijan yhteishankkeelle. Kohdan B avustuksiin voidaan käyttää noin 400 000 euroa, kohdan C avustukseen enintään 100 000 euroa.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä