Skip to content

Museoliitto

12.11.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus orpoteosten käyttämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus orpoteosten käyttämisestä on julkaistu 28.10.2014 säädöskokoelmassa (846/2014). Asetus tuli voimaan 29.10.2014.

Orpoteoksia ovat teokset, joiden kaikkia tekijöitä ei tiedetä tai tunnisteta taikka voida tavoittaa. Orpoteosten käyttämisestä annetun lain (764/2013) 9§:n 1 mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään tarkemmin selvityksessä käytettävistä tietolähteistä, selvityksestä ja orpoteosten käyttämisestä annettavista tiedoista, orpoteosten tekijäksi ilmoittautuneelta edellyttävistä tiedoista ja tietojen toimittamisesta sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tietokantaan.
Asetuksen säännökset koskevat sekä orpoteoksia ja niiden tekijöitä että orpoteosten käyttämisestä annetun lain 1§:n 2 momentissa tarkoitettuja suojan kohteita ja niiden oikeudenhaltijoita. Soveltamisalaan kuuluvat teosten ja niiden tekijöiden lisäksi myös ääni- ja kuvatallenteet ja niihin tallennetut esitykset sekä niiden oikeudenhaltijat. Asetusta sovellettaessa tietokantoihin rinnastetaan myös sähköiset luettelot. Tietolähde voi olla myös muu kuin sähköinen niissä tapauksissa, joissa kyse on selvityksen tekevän laitoksen omasta aineistoluettelosta, tai jos muuten on tiedossa, että merkityksellinen tieto on löydettävissä muusta kuin sähköisestä tietolähteestä.
Linkki asetukseen:
Laki orpoteosten käyttämisestä:

Voisit olla myös kiinnostunut näistä