Skip to content

Museoliitto

1.9.2020

Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977 on Vuoden museojulkaisu

Museokeskus Vapriikin ja Maahenki-kustantamon teos Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977 on valittu Vuoden museojulkaisuksi. 

Museopalkintolautakunta kiittää kirjan monipuolisuutta. Se on osoitus toimivasta yhteistyöstä museon ja tutkijoiden välillä. Pellavaliina-kirja on syntynyt Tampereen museoiden kokoelmien äärellä Vapriikin henkilökunnan sekä damastikeräilijä ja -tutkija Irja Satrin ja käsityötieteen yliopistonlehtori Päivi Fernströmin yhteistyönä. Teos on osoitus tutkijoiden ja museotyöntekijöiden toimivasta yhteistyöstä ja kokoelman tekemisestä saavutettavaksi.

Tampellan damastituotanto alkoi vuonna 1859 ja päättyi 1977. Tampellan nimekkäiden suunnittelijoiden tekstiilit ovat osa Suomen kulttuurihistoriaa.

”Pellavaliina on kaunis julkaisu, jonka upea kansi houkuttelee tarttumaan teokseen. Kirja antaa kattavan kuvan pellavadamastin historiasta, Suomen ainoan pellavatehtaan historiasta, liinojen kuvioaiheista, käytöstä ja hoidosta. Runsas ja laadukas kuvitus tukee hienosti sisältöä”, museopalkintolautakunta kuvaa palkinnon perusteluissa.

Pellavaliina – Tampella damasti 1859-1977 –kirjan on kustantanut Maahenki, ja se ilmestyi vuonna 2018.

Vuoden museojulkaisu palkittiin Valtakunnallisilla museopäivien yhteydessä järjestetyssä iltajuhlassa 1.9.2020. Vuoden museo -palkintoa ei jaettu tänä vuonna koronatilanteen takia. Vuoden museo 2020 -kilpailun finaaliin päässeet kolme museota Apteekkimuseo & Qwenselin talo, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen maatalousmuseo Sarka jatkavat suoraan vuoden 2021 Vuoden museo -kilpailun finaaliin.

Museopalkintolautakuntaan kuuluvat ICOMin edustaja Anne Laiti (lautakunnan puheenjohtaja), Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom, Ylen toimittaja Toivo Haimi, ICOMin edustaja Elina Makkonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori sekä Hämeenlinnan kaupunginmuseon museonjohtaja Tuulia Tuomi. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo.


Lisätiedot

Museopalkintoraadin puheenjohtaja

Anne Laiti
p. 050 347 8279
anne.laiti(a)serlachius.fi

Museopalkintoraadin sihteeri
Eeva-Liisa Taivassalo
p. 0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

PRESSMEDDELANDE
Finlands museiförbund
1.9.2020

 

Pellavaliina – Tampellan damasti (Linneduk – Tampellas damast) 1859–1977 är Årets museipublikation  

 

Museicentret Vapriikkis och förlaget Maahenkis verk Pellavaliina – Tampellan damasti 1859–1977 har valts till Årets museipublikation.

Museiprisjuryn berömmer bokens mångsidighet. Den är en indikation på ett fungerande samarbete mellan museet och forskarna. Boken Pellavaliina har skapats vid Tammerfors museers samlingar som ett samarbete mellan Vapriikkis personal samt damastsamlaren och -forskaren Irja Satri och universitetslektorn i hantverkskunskap Päivi Fernström. Verket är en indikation på ett fungerande samarbete mellan forskarna och museiarbetarna och på att samlingen har kunnat göras tillgänglig.

Tampellas damastproduktion började år 1859 och avslutades 1977. Tampellas textilier som planerats av kända namn hör till Finlands kulturhistoria.

”Pellavaliina är en vacker publikation vars magnifika pärm lockar en till att ta sig an verket. Boken ger en heltäckande bild av linnedamastens historia, Finlands enda linnefabriks historia, dukarnas mönstermotiv, bruket och skötseln av dem. Den rikliga och högklassiga illustrationen stöder finstämt innehållet”, beskriver museiprisjuryn saken i sin prismotivering.

Boken Pellavaliina – Tampellan damasti 1859–1977 har utgivits av Maahenki och utkom år 2018.

Årets museipublikation belönades på kvällsfesten som ordnades i samband med de Riksomfattande museidagarna 1.9.2020. Årets museum -priset delades inte ut detta år på grund av coronasituationen. De tre museerna Apoteksmuseet & gården Qwensel, Helinä Rautavaaras museum och Finlands lantbruksmuseum Sarka som kommit med i finalen för Årets museum 2020 fortsätter direkt till finalen för Årets museum-tävlingen 2021.

Till museiprisjuryn hör ICOMs representant Anne Laiti (juryns ordförande), Uleåborgs stads kulturchef Samu Forsblom, Yle-redaktören Toivo Haimi, ICOMs representant Elina Makkonen, Undervisnings- och kulturministeriets kulturråd Mirva Mattila, Finlands museiförbunds kommunikationschef Tuuli Rajavuori samt Tavastehus stadsmuseums museichef Tuulia Tuomi. Som juryns sekreterare verkar Museiförbundets projektplanerare Eeva-Liisa Taivassalo.

Tilläggsinformation:

Museiprisjuryns ordförande
Anne Laiti

Tel. 050 347 8279
anne.laiti(a)serlachius.fi 

Museiprisjuryns sekreterare
Eeva-Liisa Taivassalo

Tel. 0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi  

Voisit olla myös kiinnostunut näistä