Skip to content

Museoliitto

19.5.2022

Poliisimuseo on Vuoden museo 2022

Vuoden 2022 museopalkinnot jaettiin 19.5. Museopalkintogaalassa Maarianhaminassa. Vuoden museo 2022 -tittelin sai Poliisimuseo. Vuoden museojulkaisu -palkinto myönnettiin Ålands Museumin julkaisemalle kirjalle 101 glimtar ur Ålands forntid. Vuoden museokauppa on Museokeskus Vapriikin museokauppa.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinnon jakavat Kansainvälisen museoneuvosto ICOMin Suomen komitea ja Suomen museoliitto.

Vuoden museo -kilpailun finaalissa oli yhteensä neljä museota. Päätöstensä tueksi palkintolautakunta vieraili kevään aikana finalistimuseoissa, tapasi niiden henkilökuntaa sekä teki taustaselvityksiä.

Palkintolautakunta kuvaili Vuoden museoksi valittua Poliisimuseota seuraavasti.

”Poliisimuseon konsepti on kokonaisuutena onnistunut. Poliisimuseon toiminnassa tulee esiin tasalaatuinen ja korkeatasoinen ammattimainen ote. Poliisimuseo toimii sisäministeriön alaisuudessa, mikä tuo uusia näkökulmia museotyöhön.

Museo on jatkuvassa vuorovaikutuksessa lähellä sijaitsevan poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Museo osallistaa poliiseja ja poliisiksi opiskelevia oivaltavalla tavalla. Monille tuleville poliiseille museo on ensimmäinen paikka kohdata kansalaisia. 

Myös museon kokoelmatoiminta on ammattimaista ja monipuolista. Poliisimuseo on kehittänyt yhdyshenkilöverkoston poliisiorganisaatioon ja poliisilaitoksilla on nimetyt museoyhdyshenkilöt. Heidät on perehdytetty museaalisten aineistojen säilyttämiseen ja dokumentointiin. Lisäksi heitä käytetään myös asiantuntijoina muun muassa näyttelyjen tekemisessä.

Museo on vakiinnuttanut asemansa Tampereen seudun suosituimpien matkailu- ja perhekohteiden joukossa. Museossa on huomioitu monenikäiset kävijät ja museo muokkaa lasten käsityksiä poliiseista jo pienestä pitäen. Museossa on kiinnitetty myös huomiota saavutettavuuteen kiitettävällä tavalla. Vaihtuvat näyttely täydentävät perusnäyttelyä kiinnostavalla tavalla ja ne tuovat esiin yllättäviä puolia poliisin työstä.”

101 glimtar ur Ålands forntid on Vuoden museojulkaisu

Vuoden museojulkaisu -palkinto jaetaan joka toinen vuosi julkaisulle, joka tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmän sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella. Tänä vuonna Vuoden museojulkaisu -palkinto myönnettiin Ålands museumin vuonna 2021 julkaisemalle teokselle 101 glimtar ur Ålands forntid. Kirjan ovat kirjoittaneet Kristin Ilves ja Veronica Lindholm.

”Teos 101 glimtar ur Ålands forntid tarjoaa kiehtovan katsauksen Ahvenanmaan historiaan. Samalla se kertoo yleisesti pohjoismaisesta esihistoriasta. Kekseliäs ja lukijaa koukuttava kirja esittelee 101 arkeologista esinettä Ålands museumin kokoelmista. Jokaisella aukeamalla esitellään yksi esine sekä siihen liittyvä lyhyt, mukaansa tempaava tarina. Arkeologiset kokoelmaesineet saavat teoksessa ansaitsemansa arvon.

Kirja on toteutettu itsevarmasti ja omalla tyylillä. Selkeä linja kattaa koko kirjan. Kulttuurihistoriallisen museon kirja on saanut vaikutteita taidekirjoista, mikä tuo esineet uudella tavalla esille. 

Teos herättää ajatuksia sekä saa lukijan kiinnostumaan arkeologiasta uudesta näkökulmasta. Teksti on helppolukuista ja taitto tasalaatuinen. Teos on julkaistu ruotsin kielellä, mutta sen soisi löytävän myös suomenkielisen yleisön”, kuvaili palkintolautakunta.

Museokeskus Vapriikin museokauppa on Vuoden museokauppa

Tänä vuonna palkittiin toista kertaa Vuoden museokauppa. Kolmen finalistin joukosta voittajaksi valittiin Vapriikin museokauppa. Valinnasta vastasi kilpailua varten nimitetty, vuosittain vaihtuva lautakunta.

Valinnan perusteina oli muun muassa myynnin kasvu, laadukas tuotevalikoima ja suunnitelmallinen toiminta yhtenä museon osana.

”Museokeskus Vapriikin näyttelyt toistuvat museokaupassa kukin omina pieninä osastoinaan. Huolella rakennettu tuotevalikoima on monipuolinen ja huomioi erilaiset asiakkaat. Museokaupassa panostetaan palvelun tasalaatuisuuteen, aktiiviseen myyntityöhön ja hyvään asiakaspalveluun niin kivijalkamyymälän kuin myös verkkokaupan puolella. Kestävän kehityksen parissa on tehty konkreettisia toimenpiteitä.

Tutkimustietoihin pohjautuneiden investointien ja linjausten myötä kaupan myynti on kasvanut huomattavasti. Suunnittelutyöllä on saatu lisää tehokasta myyntilaa, näyttävä näyteikkuna ja entistä monipuolisempia esillepanomahdollisuuksia. Kauppaa on viety asiakkaan näkökulmasta helposti lähestyttävämpään suuntaan ja yleisilmettä yhtenäistetty. Euro enemmän -hankkeen oppeja on hyödynnetty tavoitteellisesti.

Kaupan toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti, museokeskuksen sisäinen yhteistyö on toimivaa ja innostus kaupan kehittämistyötä kohtaan näkyy. Museokeskus Vapriikin museokauppa on enemmän kuin museokauppa. Se on tärkeä osa museokeskuksen toimintaa ja asiakaskokemusta”, palkintolautakunta perusteli valintaansa.

Palkintolautakunta

Vuoden museo -palkintolautakunnan puheenjohtaja on Suomen ICOMin hallituksen jäsen Anne Laiti. Muut jäsenet ovat kulttuurijohtaja Samu Forsblom, toimittaja Toivo Haimi, museokoordinaattori Elina Makkonen, kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, museonjohtaja Sami Louekari ja museonjohtaja Tuulia Tuomi. Raadin sihteerinä toimii Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori.

Lisätiedot

ICOM Suomen komitea, Anne Laiti
Vuoden museo -palkintolautakunnan puheenjohtaja
p. 050 518 4591
anne.laiti@lahti.fi

Suomen museoliitto, Tuuli Rajavuori
Vuoden museo -palkintolautakunnan sihteeri
p. 0444 300 710
tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

Suomen museoliitto, Emilia Merisalo
Vuoden museokauppa -palkintolautakunnan sihteeri
p. 044 430 0715 
emilia.merisalo@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä