Skip to content

Museoliitto

20.8.2020

Politiker prövar på museiarbete 24-28.8.2020

Under temaveckan Politikerns museipraktik som Finlands museiförbund koordinerar bekantar sig över 50 beslutsfattare med museernas verksamhet på ett praktiskt sätt. Istället för det traditionella guidade museibesöket prövar beslutsfattarna på museernas mångsidiga arbetsuppgifter till exempel konservering, digitalisering av samlingar eller utställningsplanering. Representanterna för media är välkomna att följa med politikerna på museipraktik.

Målet för kampanjen Politikerns museipraktik som för femte gången ordnas är att synliggöra museernas mångsidiga verksamhet. Samtidigt för man fram den samhälleliga betydelsen för museinätverket som täcker hela Finland.

Under kampanjen görs över 50 museibesök i arbetspraktikens tecken. Med är flera riksdagsledamöter, kommunalfullmäktigemedlemmar och andra beslutsfattare som är viktiga för museernas verksamhet. Politikerna besöker sammanlagt 37 museer på 20 olika orter.

Dagsprogrammet för Politikerns museipraktik växlar enligt museum. Till exempel i Jyväskylä bekantar sig kommunalfullmäktigemedlemmarna med ett samlingscentrum som är gemensamt för tre museer och det samlingsarbete som utförs där. Verksamheten presenteras av samlingsamanuenser, konservatorer och museimästare. I Forum Marinum i Åbo bekantar man sig å andra sidan huvudsakligen med kundtjänstarbetet. Politikerpraktikanterna i Sastamala museer arbetar med nya utställningar och planerar ett flyktrumsspel.

Media är varmt välkomna att följa med politikernas museidag eller intervjua politikerna i samband med besöket. Finlands museiförbund rekommenderar att man tar kontakt direkt med museerna för att komma överens om exakta tidpunkter.

En lista på museer och politiker som deltar i Politikerns museipraktik (på finska)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä