Skip to content

Museoliitto

26.5.2017

Raportti Euroopan kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Cultural Heritage Counts for Europe -hankkeen raportti esittelee kulttuuriperinnön merkityksen taloudellisena ja matkailullisena vetovoimatekijänä, joka tuo kansalaisille sosiaalista pääomaa. 

Euroopan unionin rahoittama hanke “Kulttuuriperintö on tärkeä Euroopalle” (Cultural Heritage Counts for Europe, CHCfE) käynnistyi vuonna 2013. Hankkeen tavoitteena oli kerätä ja analysoida näyttöön perustuvaa tutkimustietoa kulttuuriperinnön vaikutuksesta talouteen, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön ja sitä kautta arvioida kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa.

Nyt hanke on julkaissut raportin, jossa eurooppalaisten yhteinen kulttuuriperintö esitetään vahvana, elämän laatua kohottavana tekijänä. Raportin lopussa on listattu kymmenen kohtaa, joissa esimerkkien kautta tuodaan esiin, miten kulttuuriperintöä voidaan tehdä entistä näkyvämmäksi ja merkittävämmäksi osaksi kansalaisten elämää. Samalla esitetään kulttuuriperinnön merkitys taloudellisena ja matkailullisena vetovoimatekijänä.

Lue koko raportti: http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2017/05/CHCfE_Report_FI_WEB.pdf

Voisit olla myös kiinnostunut näistä