Skip to content

Museoliitto

24.3.2011

Sivistyksen Suunta – Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma on julkaistu

Sivistyksen suunta -asiakirjassa linjataan koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa vuoteen 2020. Lähtökohtana on, että elinvoimaiset kunnat varmistavat jatkossakin nämä palvelut kuntalaisille.

Kuntien toimintaympäristö on entistä monimuotoisempi. Kulttuuriset muutokset, kansainvälistyminen, kaupungistuminen ja taloudellinen kehitys muokkaavat yhteiskuntaa ja alueita eri tavoin. Kehitys näkyy paikallisen kulttuurin elinvoimaisuutena, toisaalta universaalien elämäntyylien ja arvovalintojen voimistumisena. Alueellinen omaleimaisuus tulee entisestään korostumaan, ja hyödynnettynä se voi olla myös kunnan vahvuus. Koulutus- ja kulttuuripalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Lisätäkseen kulttuurin näkyvyyttä kaikenikäisten kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä Kuntaliitto mm.

  • käynnistää keskustelun kulttuurin lähipalvelujen ja laajemman väestöpohjan palvelujen määrittelemiseksi ja on mukana kehittämässä uusia konsepteja niiden tuottamiseksi,
  • vaikuttaa siihen, että kulttuuripalvelujen merkitys kuntalaisten hyvinvointia vahvistavana peruspalveluna tunnistetaan.

Sivistyksen suunta 2020 -selvitys on tilattavissa tai ladattavissa pdf-muodossa Kuntaliiton verkkosivuilta

Voisit olla myös kiinnostunut näistä