Skip to content

Museoliitto

13.11.2013

Suomen ja Venäjän museoliitot vahvistavat yhteistyötään

Venäläiset ovat Suomessa ja suomalaiset Venäjällä kasvava museokävijäryhmä. Myös maiden välinen yhteinen historia on kasvavan kiinnostuksen kohteena.

Venäjän ja Suomen museoliitot vahvistivat liittojen ja museoiden välisen yhteistyön säännönmukaiseksi Pietarissa 13. marraskuuta allekirjoitetulla Memorandum of Understanding -sopimuksella. Sopimus on luonteva jatko maiden väliselle hyvälle yhteistyölle, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä sekä yksittäisten museoiden että museoliittojen välillä. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen museoliiton puheenjohtaja Pekka Ravi ja Venäjän museoliiton presidentti Mikhail Piotrovsky. Sopimuksen ensimmäinen jakso kattaa vuodet 2013 — 2016.

Museoliittojen tavoitteena on helpottaa museoiden näyttely-, kokoelma- ja tutkimusyhteistyötä ja keskinäistä tiedonvaihtoa. Tavoitteena on myös toteuttaa molemminpuolista osaamista kehittäviä hankkeita, liittyen esimerkiksi museoiden rooliin yhteisöissään, kestävään kehitykseen ja museoiden kansainvälistymiseen. Ensimmäinen käytännön hanke on suomalais-venäläisten museopäivien järjestäminen Pietarissa kesäkuussa 2014.

Lisätietoja:
Kimmo Levä
pääsihteeri
Suomen museoliitto
+358 40 166 2816
etunimi.sukunimi@museoliitto.fi
 

Союзы музеев Финляндии и России укрепляют сотрудничество

 
Союзы музеев Финляндии и России продолжают укрепление и совершенствование сотрудничества как между самими союзами, так и между отдельными музеями, подписав 13 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании. Соглашение является естественным продолжением успешного сотрудничества двух стран, которое осуществляется в течение уже нескольких десятилетий как между отдельными музеями, так и музейными союзами. Договор подписали председатель Союза музеев Финляндии Пекка Рави и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Первый период договора охватывает 2013-2016 гг.

В задачи деятельности музейных союзов входит оказание содействия сотрудничеству между музеями в области проведения выставок, исследовательской работы и работы с коллекциями, а также обмена информацией. Целью союзов является также реализация совместных проектов по развитию профессионального уровня, связанных, например, с ролью музеев в обществе, с устойчивым развитием и интернационализацией музеев. Первый конкретный проект – это проведение в июне 2014 года в Петербурге финско-российских музейных дней.

Необходимость расширения сотрудничества связана также с тем, что русские в Финляндии и финны в России представляют собой постоянно растущую группу посетителей музеев. Заметен также и больший интерес, проявляемый к общим событиям в истории двух стран.


Дополнительная информация:
генеральный секретарь Киммо Левя,
Союз музеев Финляндии,
+358 40 1662816.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä