Skip to content

Museoliitto

7.8.2019

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apurahan toinen hakukierros on avoinna 12.–30.8.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi. Toisen vaiheen apurahat ovat haettavissa 12.–30.8.2019. Hakemukset jätetään apurahanhakijan verkkopalvelun kautta. Haku sulkeutuu kello 16 viimeisenä hakupäivänä.

Kuka voi hakea apurahaa?
Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistustyön läpiviemiseen, mutta ei taloudellisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen, jolloin yksi kohde toimii apurahan hakijana ja hankkeen vetäjänä. Apurahaa voivat hakea suomalaiset museot ja museokohteet riippumatta siitä, olivatko ne hakijana tai saivatko apurahaa Museovision ensimmäisellä hakukierroksella.

Millaista apurahaa voi hakea?
Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät, ja keinoina tähän voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Tavoitteiden täyttämiseksi uudistustyössä on mahdollista paneutua lisäksi esimerkiksi brändityöhön tai markkinointistrategian parantamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa. Apurahaa ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vaihtuvien näyttelyiden rahoitukseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaukseen.

Myönnettyjen apurahojen suuruus on 100 000–500 000 euroa, ja ne on tarkoitettu museoiden uudistustyöhön vuosien 2020–2023 aikana.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin Suomen kulttuurirahaston verkkosivuilla: https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/museovisio/museovisio-apurahan-hakuohje

Apurahoja koskevat tiedustelut apurahainfo@skr.fi.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä