Skip to content

Museoliitto

18.12.2014

Suomen laajin luetteloinnin koulutuskiertue päättyi

Luettelointiohjeen koulutuskiertue onnistui yli odotusten. Kaikkiaan 279 museoalan ammattilaista osallistui kevään ja syksyn 2014 aikana Museo 2015 -hankkeen ja Museoliiton järjestämään Uusi Museoiden luettelointiohje tutuksi -koulutukseen. Museoalalla poikkeuksellisen laaja koulutuskiertue herätti paljon kiinnostusta ja se sai myös mainiot palautteet.

Kokoelmahenkilökunnalle suunnattuja, ilmaisia koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea kaikkiaan neljällätoista paikkakunnalla. Koulutus kesti yhden päivän, ja sen aikana tutustuttiin Museoiden luettelointiohjeeseen ja opeteltiin sen käyttöä. Kouluttajana oli Museo 2015 -hankkeen luettelointikoordinaattori Leena Furu, joka toimii puheenjohtajana luettelointityöryhmässä. Lähes jokainen koulutusryhmä oli täynnä, ja jonotuslistatkin olivat mittavia. Palautteen antajista 87 % oli sitä mieltä, että koulutus vastasi odotuksia erittäin hyvin tai hyvin. Kiitosta sai myös se, että koulutuskiertue kattoi koko Suomen, Rovaniemeltä Turkuun.

Koulutuksesta oli erittäin paljon hyötyä, aihe oli juuri työtehtävieni keskiössä.

Tällaista yhtenäistä ohjeistusta tarvitaan, vaikka kukin museo tekisi omat, omaan toimintaan suunnatut luetteloinnin ohjeistukset. Myös tieto siitä, että ohjeistusta kehitetään vuorovaikutteisesti on erittäin hyvä.

Vastedes luetteloidessani merkitsen tietyt asiat, esim. päivämäärät johdonmukaisesti ohjeen mainitsemalla tavalla. Tulemme läpikäymään museomme omat luettelointiohjeet vertailemalla niitä Museo 2015-ohjeisiin, ja tämä vähentänee työtä tulevaisuudessa, jos/kun KDK:hon mennään.

Ensimmäistä kertaa pitkän (yli 30 v.) museotyöurani aikana kuulin, miten luetteloidaan ja miksi luetteloidaan tällä tavalla. Tästä on erittäin paljon hyötyä sekä itselleni että alaa opetteleville harjoittelijoille, joita joka vuosi koulutan. Samalla se selkiyttää museomme sisäisiä käytänteitä ja yhdenmukaistaan eri ihmisten kirjaamistapoja.
Vuoden 2015 puolella ei ole enää mahdollista järjestää vastaavanlaista, koko Suomen kattavaa koulutuskiertuetta. Pyrkimyksenä kuitenkin on, että luettelointikoulutusta voidaan tarjota jollain muulla keinoin kuin lähiopetuksena, esimerkiksi verkko-opintoina. Kuulet tästä lisää vuoden 2015 alkupuolella!
Lue lisää koulutuskiertueesta täältä:

Voisit olla myös kiinnostunut näistä