Skip to content

Museoliitto

18.2.2010

Taide ja kulttuuri lisäämään hyvinvointia

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle on valmistunut toimintaohjelma vuosille 2010 – 2014. Ohjelma esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla taide ja kulttuuri edistäisivät terveyttä ja hyvinvointia. Hanke on osa Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa.

Ohjelma keskittyy kolmeen alueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä; taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Toimintaohjelmassa esitetään, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulmaa olisi vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Taide- ja taitoaineita olisikin lisättävä perusopetuksen tuntijaossa sekä ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteissa.

Opetusministeriön tulisi kasvattaa kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan osoitettua määrärahaansa. Myös muiden ministeriöiden sekä Raha-automaattiyhdistyksen tulisi ohjata tukea hankkeisiin, jotka edistävät hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä