Skip to content

Museoliitto

17.11.2016

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusrahoitus vuonna 2017

Vuoden 2017 alusta valtionosuuden piiriin on hyväksytty kaksi uutta museota: Järvenpään taidemuseo ja Naantalin museo. Samalla museoiden vos-rahoitus kuitenkin pienenee.

Teatterit, orkesterit ja museot saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä 105,9 miljoonaa euroa. Teattereiden valtionosuudet ovat ensi vuonna yhteensä noin 54,3 miljoonaa euroa, orkestereiden noin 18,8 miljoonaa euroa ja museoiden noin 32,8 miljoonaa euroa

Uudet museot mukaan lukien valtionosuuden piiriin kuuluisi ensi vuonna 123 museota. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 62 920 euroa.

Sekä Naantalin museo että Järvenpään taidemuseo ovat täyttäneet valtionosuusrahoituksen kriteerit jo pitkään.

”On hienoa, että museoiden pitkäjänteinen ja korkeatasoinen työ johtaa parannuksiin rahoituksen osalta”, Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä sanoo.

Sen sijaan henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinnan lasku huolestuttaa Museoliittoa. Museoiden osalta jaettavaa on 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Yhden henkilötyövuoden osalta laskua on 1730 euroa.

”Yhteenlaskettu rahasumma on pienentynyt viime vuodesta, vaikka valtionosuuden piiriin kuuluu useampia museoita”, Levä selventää.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen.

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti elokuussa asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan ehdotusta kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toisessa vaiheessa, helmi-lokakuussa 2017, laaditaan ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Lähde: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/11/kulttuurilaitosten_vos.html?lang=fi

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä