Skip to content

Museoliitto

1.11.2010

Teattereiden ja orkestereiden sekä museoiden valtionosuuksiin lisäystä

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut teattereiden, orkestereiden sekä museoiden valtionosuudet ensi vuodelle. Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 on yhteensä noin 37,9 miljoonaa euroa. Kasvua tähän vuoteen verrattuna on 657 000 euroa.

Teattereille osoitetaan varsinaiseen teatteritoimintaan yhteensä lähes 55 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 890 000 euroa. Tämän lisäksi ministeri teki alustavan määrärahan jaon teattereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta, joka on 3 341 000 euroa. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2010.

Orkestereille osoitetaan varsinaiseen orkesteritoimintaan yhteensä noin 20,9 miljoonaa euroa. Kasvua 329 445 euroa. Tämän lisäksi orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin myönnettävästä määrärahasta, joka on 643 000 euroa, tehtiin alustava määrärahan jako. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2010.

Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 on yhteensä noin 37,9 miljoonaa euroa. Kasvua tähän vuoteen verrattuna on 657 000 euroa. Museoiden henkilötyövuosimäärä on ensi vuonna 1183 eli sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinta nousee 70 569 eurosta 71 698 euroon. Niiden yksityisten museoiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 77 290 euroa.

Museoiden valtionosuudet > www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Museoiden_valtionosuudet.html

Lisätietoja:

– kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, puh. (09) 1607 7431

Voisit olla myös kiinnostunut näistä