Skip to content

Museoliitto

2.11.2011

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet päätettiin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista sekä tehnyt alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista vuodelle 2012.

Teattereille osoitetaan varsinaiseen teatteritoimintaan vuodelle 2012 yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Orkestereille osoitetaan varsinaiseen orkesteritoimintaan yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa.

Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä on vuonna 2012 yhteensä noin 35,5 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoteen 2011 verrattuna on 2,4 miljoonaa euroa.

Museoiden henkilötyövuosimäärä on ensi vuonna 1183 eli sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinta vahvistettu yksikköhinta on 67 313 euroa. Niiden yksityisten museoiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 72 321 euroa.

Valtionosuuden piiriin ei vuonna 2012 hyväksytty uusia museoita.

Museoiden valtionosuudet OKM:n verkkosivuilla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä