Skip to content

Museoliitto

28.10.2008

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet vahvistettu

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut teattereiden, orkestereiden sekä museoiden valtionosuudet ja harkinnanvaraiset avustukset ensi vuodelle.

Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2009 on yhteensä noin 30,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2008 verrattuna on noin 5,6 miljoonaa euroa. Korotukset johtuvat teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

– Ministeriö on ottanut huomioon vuoden 2009 henkilötyövuosipäätöstä tehdessään valtionosuusuudistusta seuranneen työryhmän väliraportin ehdotuksen liittyen henkilötyövuosien uudelleen kohdentamiseen niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksia on käsitelty yleiskatteellisina ja korotuksia ei ole kohdennettu kulttuurilaitoksille, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. Myös valtiovarainvaliokunta totesi vuoden 2008 talousarviota käsitellessään, että valtionosuuksien korotukset on tarkoitettu vahvistamaan teattereiden, orkestereiden ja museoiden toimintaa ja piti välttämättömänä, että korotuksia ei käsitellä yleiskatteellisina kuntien taloudessa.

Museoille ei myönnetty lisähenkilötyövuosia, vaan henkilötyövuosimäärä 1 158 säilyy samana kuin vuonna 2008. Henkilötyövuoden yksikköhinta on kuitenkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistamisen myötä noussut 48 209 eurosta 59 292 euroon henkilötyövuotta kohden. Niiden yksityisten museoiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 63 917 euroa.

Uusia museoita ei otettu valtionosuuden piiriin. Vuonna 2009 valtionosuuden piirissä on 124 museota, vuonna 2008 valtionosuuden piirissä olevien museoyksiköiden määrä oli 133. Vuonna 2006 voimaan astuneen museolain uudistuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuen museokentällä on tapahtunut uudelleenjärjestelyjä, joiden seurauksena museoita on yhdistynyt ja poistunut valtionosuusjärjestelmän piiristä.

Tiedote kokonaisuudessaan opetusministeriön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/10/vos.html?lang=fi

Museoiden saamat valtionosuudet löytyvät sivulta
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Museoiden_valtionosuudet.html kohta Päätökset: 2009

Voisit olla myös kiinnostunut näistä