Skip to content

Museoliitto

3.8.2015

Uuden museopoliittisen ohjelman laatiminen alkaa elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän laatimaan uuden museopoliittisen ohjelman. Sen tavoitteena on lisätä kaikkien väestöryhmien osallistumisen mahdollisuuksia museoalaan ja kulttuuriperintöön sekä vahvistaa museoalan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Työryhmä tulee kiinnittämään huomiota erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan ja palveluiden saatavuuteen.

Elokuussa 2015 aloittavan työryhmän tehtävänä on tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatillisesti hoidettua museokenttää ja muodostaa näkemys sen tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Työryhmään kuuluu edustajia erilaisista museoista ja museoalan organisaatioista. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Työryhmä laatii ehdotuksen museopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi, jotka perustuvat kulttuuripolitiikan tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Työssä otetaan huomioon muutokset toimintaympäristössä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että työryhmä kiinnittää huomiota myös museo- ja kulttuuriperintöalan välillisiin vaikutuksiin muun muassa hyvinvoinnin ja luovuuden sekä kasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Työryhmän tehtävänä on:

  • Laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle Suomessa.
  • Ottaa kantaa museolaitoksen rakenteeseen, valtionosuusjärjestelmän toimivuuteen ja rahoituksen kohdentumisen perusteisiin.
  • Selvittää alueellisen museotoiminnan tilaa sekä erityisesti maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän kehittämistarpeita.
  • Selvittää museoiden ja kulttuuriperinnön hyödyntämistä voimavarana sekä uuden toiminnan mahdollistajana eri sektoreilla.
  • Tehdä ehdotuksia toimintatapojen uudistamiseksi sekä hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
  • Arvioida museolain ajantasaisuus ja tarve lain kokonaisuudistukselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö, työryhmän puheenjohtaja
Ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo
Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto
Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas
Museonjohtaja Kati Kivimäki, Forssan museot
Pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
Ylitarkastaja Mirva Mattila, opetus-ja kulttuuriministeriö
Museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Lappeenrannan museot
Museonjohtaja Susanna Pettersson, Ateneumin taidemuseo
Museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo
Pääjohtaja Risto Ruohonen, Kansallisgalleria
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus-ja kulttuuriministeriö
Johtaja Leif Schulman, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
Dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Johtaja Pauli Sivonen, Serlachius-museot
Museologian professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto
Erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen kuntaliitto

Työryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat erityisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta ja ylitarkastaja Mirva Mattila opetus-ja kulttuuriministeriöstä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä