Skip to content

Museoliitto

18.9.2020

Uusittu Museokauppakäsikirja tarjoaa tietoa ja työkaluja museokaupan kehittämiseen

Euro enemmän -hankkeen Museokauppakäsikirja on julkaistu uusittuna ja laajennettuna versiona. Käsikirjaan on sisällytetty hankkeen aikana tehtyjen selvitysten tulokset sekä pilotointijakson aikana kertynyttä tietoa ja kokemuksia museoilta. Käsikirja on julkaistu Suomen museoliiton julkaisusarjassa numerolla 78. Sen koonnista ja toimituksesta ovat vastanneet Aino-Marja Miettinen, Museokortti (FMAC Oy), Mikko Tapanainen, Intensio Oy ja Janne Tielinen, Suomen museoliitto.

Lähtökohtana Museokauppakäsikirjan uuden version koostamiseen on ollut, että se vastaisi paremmin tarpeisiin ja haasteisiin, joita museokaupan parissa työskentelevät päivittäin kohtaavat. Käsikirja antaa vinkkejä ja tietoa muun muassa tuotevalikoiman suunnitteluun, tilojen ja esillepanoratkaisujen merkitykseen myynnin mahdollistamisessa sekä myyntityön, markkinoinnin ja osaamisen kokonaisuuksiin. Museokauppakäsikirja on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja sen voi ladata täältä.

  • Miettinen, Aino-Marja, Tapanainen, Mikko & Tielinen, Janne: Museokauppakäsikirja. Suomen museoliiton julkaisuja No. 78. Suomen museoliitto 2020.

Museokauppakäsikirja museokauppavalmennusten runkona

Museokauppakäsikirjaa hyödynnetään myös vuosien 2020–2021 aikana toteutettavissa museokauppavalmennuksissa, joissa käsitellään museokaupan kehittämisen keskeisiä osa-alueita. Jokaiseen valmennuksen aikana osallistujia rohkaistaan käsikirjan työkalujen käyttöön sekä käytännön kokeilujen että erillisten tehtävien kautta. 

Ensimmäinen valmennusjakso teemalla asiakasprofiilit, valikoima ja hankinta käynnistyi 17.9.2020 ja jatkuu neljän viikon ajan. Marras-joulukuussa (5.11.–3.12.2020) toteutetaan II valmennus teemalla markkinointi ja III valmennus puolestaan vuoden 2021 tammi-helmikuussa (18.1.–12.2.2021). Sen teemana laskenta, kannattavuus ja museokaupan johtaminen

Valmennusten ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan museoliiton koulutuskalenterissa.

Euro enemmän -hanke

Euro enemmän -hanke on Suomen museoliiton, Museokortin ja Intensio Oy:n yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hanke järjestää koulutusta ja tilaisuuksia sekä jakaa tietoa ja tuottaa erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille.

Lisätietoja Museokauppakäsikirjasta ja Euro enemmän -valmennuksista:

Janne Tielinen
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija
janne.tielinen@museoliitto.fi
+358 44 430 0706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä