Skip to content

Museoliitto

31.5.2012

Valtakunnallinen kävijätutkimus 2011-2012

Suomen museoliiton valtakunnallinen kävijätutkimus tehtiin kahdessa osassa elokuussa ja lokakuussa 2011. Neljäs Museoliiton tekemä kävijätutkimus osoittaa, ettei tyypillinen museokävijä ole juurikaan muuttunut sitten aikaisempien kävijätutkimusten. Kävijätutkimus julkaistaan kesän aikana Museoliiton verkkosivuilla pdf-versiona.

Eri museotyyppien välillä kävijäprofiilit ovat jossain määrin kaventuneet. Erot toiveiden ja käyntisyiden välillä eivät ole suuria. Erot ikäryhmittäin tarkasteltuna tai sukupuolten välillä eivät myöskään ole suuret. Museoissa käydään kiinnostuksesta museon aihepiiriin ja näyttelyyn. Museokävijä on vanhentunut sitten edellisen kävijätutkimuksen ja korkeakoulutetun kävijäkunnan määrä on lisääntynyt.

Museot ovat kävijöille yleisesti tunnettuja, niissä käydään perheen ja ystävien seurassa lomalla tai vapaa-ajan matkalla. Museoista saadaan tietoa lähinnä tuttavilta ja ystäviltä.

Museokävijä on hyvin tyytyväinen kävijä. Tutkimuksen avovastaukset antavat viitteitä siitä, miksi museoon tultiin, miksi oltiin paikkakunnalla, mitä museokäynnistä odotettiin mitä jäätiin kaipaamaan sekä miten museota kuvailtiin.

Kävipalautteita kerättiin elokuussa viikolla 31 (1.-7.8.2011) ja lokakuussa viikolla 42 (17.-23.10.2011). Elokuun tutkimusviikolta lomakkeita palautettiin 139 museosta ja lokakuun viikolta 132 museosta. Yhteensä lomakkeita oli tutkimuksessa 12 632. Elokuun tutkimusviikkoa tarkasteltiin painotetusti ulkomaisten kävijöiden osalta.

Niille museoille, jotka palauttivat vähintään noin neljäkymmentä lomaketta lähetetään museon tulosten jakauma ja Exel-taulukon välilehdellä vastaukset avoimiin kysymyksiin.

Kiitos osallistumisestanne valtakunnalliseen kävijätutkimukseen!

Eeva-Liisa Taivassalo
projektisuunnittelija
puh. 0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo(a)museliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä