Skip to content

Museoliitto

22.1.2013

Valtakunnallinen tallennustyönjako on nyt selvitetty

Selvitys valtakunnallisen tallennustyönjakomallin laatimisesta ja käyttöönotosta kulttuurihistoriallisille museoille on valmistunut. Selvityksen tarkoituksena oli määritellä, mitä museot tallentavat suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista kokoelmiinsa ja miten tallennus eri museoiden kesken jakautuu.

Työväenmuseo Werstaan kokoelmapäällikkö Teemu Ahola toimi Suomen museoliiton asettamana selvitysmiehenä 1.8.-31.12.2012 välisenä aikana tehtävänään laatia esitys kulttuurihistoriallisten museoiden valtakunnalliseksi tallennustyönjaoksi. Hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Tavoitteena oli toisaalta löytää keskeisimpiä päällekkäistallennuksen alueita ja toisaalta kartoittaa myös teemoja, joita ei kukaan tallenna kokoelmiinsa. Selvityksen avulla luotiin konkreettinen tallennustyönjako museoille. Työnjaon avulla museot voivat terävöittää omia tallennusprofiileitaan ja tehostaa kokoelmahallintaansa.

Museokenttä lähti mukaan tallennustyönjakoon aktiivisesti ja laajalla rintamalla. Hankkeen aikana selvitysmies oli yhteydessä yhteensä 120 museoon, joista 114 on mukana tallennustyönjaon ensimmäisessä versiossa. Lisää museoita odotetaan liittyvän toimintaan mukaan tulevaisuudessa.

Tallennustyönjako muodostuu yksittäisten museoiden itselleen ottamista tallennustehtävistä. Kokonaisuus rakentuu TAKO-nykydokumentoinnista tutun seitsemän pääaihealueen alaisuuteen. Tallennustyönjakoselvityksessä kokonaisuus on esitelty kolmesta eri näkökulmasta: aihealuelähtöisesti, museolähtöisesti ja aihealueet ytimekkäästi esittelevinä käsitekarttoina.

Selvitysmies tulee yhdessä Museoviraston kanssa luomaan tallennustyönjaolle sähköisen työkalun, joka toimii välineenä työnjakoon tutustumiselle sekä käytännön työkaluna tallennustyön vuotuiselle raportoinnille. Lisäksi työkalun avulla annetaan museoille mahdollisuus kertoa muille museoille sellaisista kokoelmien osista, jotka eivät ole varsinaisen tallennustyönjaon piirissä. Sähköinen työkalu valmistuu vuoden 2013 aikana ja se tullaan ottamaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Voit selata museoiden tallennustyönjakomallia kätevänä näköisversiona osoittamalla Expand-painiketta. (Sivun kääntäminen onnistuu hiiren tai nuolinäppäinten avulla.)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä