Skip to content

Museoliitto

13.6.2013

Valtion taidemuseosta Kansallisgalleria

Valtion taidemuseon asemaa, hallintoa, rahoitusta sekä kokoelman hallinnointia uudistetaan. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen torstaina. Valtion taidemuseon tilalle syntyy Kansallisgalleria.

Kansallisgalleria on kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi toimiva valtakunnallinen kuvataiteen museo. Se on itsenäinen julkisoikeudellinen säätiö, jonka keskeisimpänä tehtävä on huolehtia Kansallisgallerian kokoelmasta. Kansallisgallerian kokoelma säilyy valtion omistuksessa olevana kansallisomaisuutena.

Kansallisgalleriaan kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Kutakin museota johtaa museonjohtaja. Kansallisgallerian yhteydessä on myös valtion taideteostoimikunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa.

Kansallisgallerian toimielimiä ovat valtuuskunta, hallitus ja pääjohtaja. Valtuuskunta valvoo Kansallisgallerian hallintoa. Hallitus vastaa Kansallisgallerian toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Pääjohtajan pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja kehittää Kansallisgallerian toimintaa.

Nykyisen Valtion taidemuseon henkilöstö siirtyy Kansallisgallerian palvelukseen. Henkilöstön palvelussuhde on työsuhde. Henkilöstön siirtymiseen ja palvelussuhteen muuttumiseen sovelletaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.

Kansallisgallerian toimintaa avustetaan jatkossa myös veikkausvoittovaroin. Valtio pääomittaa Kansallisgalleriaa kymmenellä miljoonalla eurolla vuonna 2014. Lisäksi valtio osallistuu pääomittamiseen vuosina 2015 – 2016 sen mukaan miten Kansallisgalleria saa kerättyä yksityisiltä toimijoilta rahoitusta peruspääomaansa, kuitenkin enintään 20 miljoonaa euroa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 valtion talousarvioesitykseen. Uudistusta on valmisteltu yhteistyössä Valtion taidemuseon kanssa.

Lisätietoja ja linkki tiedotustilaisuuden videotallenteeseen:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/06/kansallisgalleria.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä