Skip to content

Museoliitto

9.8.2012

Valtiovarainministeriön budjetissa korotuksia valtionosuuksiin

Valtiovarainministeriön 8.8.2012 julkaisema talousarvioesitys sisältää museoiden valtionosuuksiin noin miljoonan euron eli 2,7 % indeksikorotuksen. Myös säästöjen osalta ehdotus on vuotta 2012 maltillisempi.

Jos valtionosuuksien indeksikorotus toteutuu, valtionosuuden perusteena olevan henkilötyövuoden arvonlisäverottomaksi hinnaksi tulisi 69 386 euroa. Tällöin museoille maksettaisiin henkilötyövuotta kohden valtionavustusta 25 670 euroa sekä 10 %:n korotettua valtionosuutta saaville museolle 32 610 euroa. Arvonlisäverokompensaatiota saavien museoiden osalta vastaavat luvut ovat arviolta 27 460 euroa ja 34 890 euroa.

Museovirastolle esitetään edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 miljoonan euron lisäystä, jolla katetaan lisääntyneitä vuokramenoja ja jatketaan vuonna 2012 aloitettuja sopeuttamistoimia. Valtion taidemuseon osalta toimintarahoitus esitetään pidettäväksi lähes vuoden 2012 tasolla.

Menoleikkausten osalta esitys on kuluvaa vuotta maltillisempi. Huomattavimmat säästöt kohdistuvat digitointirahoitukseen. Ns. Myytti-rahoitus on poistunut kokonaan. Myös Valtion taidemuseon taidehankintamäärärahoja esitetään leikattavaksi rajusti. Kokoelmahankintojen määräraha esitys on vain 239 000 euroa, kun se vuodelle 2012 oli 500 000 euroa suurempi.

Kokonaisuudessaan Valtionvarainministeriön budjettiesitys on luettavissa verkossa:
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2013/valtiovarainministerionKanta_tae_2013.jsp

Lisätietoja:
pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä