Skip to content

Museoliitto

27.5.2013

Vastaathan Museoväki’13 -kyselyyn!

Suomen museoliitto on viiden vuoden välein kerännyt tietoja museoissa työskentelevistä henkilöistä. Museoväki’13 -kysely on tarkoitettu kaikille museoiden työntekijöille, jotka ovat työskennelleet yhtäjaksoisesti museoalalla vähintään puoli vuotta.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä. Vastaava kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2008 ja tulosten avulla voidaan selvittää museotyön muutoksia kuluneen viiden vuoden aikana. Tulokset julkistetaan syksyllä 2013 ja niitä tullaan hyödyntämään eri yhteyksissä museoalan kehittämistoimia suunniteltaessa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Koska tulokset analysoidaan tilastollisin menetelmin, vastaajia pyydetään valitsemaan monivalintakysymyksissä parhaiten heidän nykytilannettaan kuvaava vaihtoehto.

Museoiden toivotaan välittävän kyselystä tietoa myös henkilökunnan sisäisiä tiedotuskanavia pitkin. Tutkimusaineiston käsittelystä vastaa Suomen museoliiton varapuheenjohtaja Kalle Kallio.

Kysely on avoinna 19.6.2013 asti. Siihen voi vastata osoitteessa:
http://www.webropolsurveys.com/S/280449D01F25D99E.par

Voisit olla myös kiinnostunut näistä