Skip to content

Museoliitto

7.6.2012

Veikkauksen edunsaajat käynnistävät EU-edunvalvontahankkeen

Museoliitto on mukana Veikkauksen edunsaajien hankkeessa, jossa valvotaan liikunnan, taiteen, nuorisotyön ja tieteen etuja rahapelien muuttuvassa
toimintaympäristössä EU:n tasolla.

Tiedote 1.6.2012

Veikkauksen edunsaajat valvovat Suomen etua Euroopassa. Edunsaajat
käynnistävät vuoden 2014 loppuun ulottuvan hankkeen, jolla valvotaan
liikunnan, taiteen, nuorisotyön ja tieteen etuja rahapelien muuttuvassa
toimintaympäristössä.

Veikkaus tuloutti vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön kautta
liikunnalle, taiteelle, nuorisotyölle ja tieteelle 515,8 miljoonaa euroa
eli lähes 10 miljoonaa euroa viikossa. Veikkauksen tuotto mahdollistaa
laajan taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän
ammatillisen ja vapaaehtoistyön avulla hyvän elämän edellytykset kaikille
suomalaisille sekä kilpailukykyisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen
yhteiskunnan.

Veikkauksen edunsaajien EU-hanketta ohjaa yhteinen neuvottelukunta, jonka
puheenjohtajana toimii Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn.

³Pidämme tärkeänä vahvistaa yhteistä edunvalvontaa ja turvata liikunnan,
taiteen, nuorisotyön ja tieteen rahoitus jatkossakin. Veikkauksen
vuosittainen tuotto on merkittävä edunsaajille ja sitä kautta koko
suomalaiselle yhteiskunnalle², sanoo Irina Krohn.

Veikkauksen edunsaajien EU-edunvalvontahankkeen neuvottelukunnan
kokoonpano on seuraava: Suomen Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn
(pj), SLU:n pääsihteeri Teemu Japisson, Allianssin pääsihteeri, Suomen
Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä, Finland Festivalsin toiminnanjohtaja
Kai Amberla, Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi ja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Aila Sauramo.

Hanketta hallinnoi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry. Hanketta tukee
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankejohtajaksi valittiin 1.6.2012 alkaen EU-vaikuttamisen ammattilainen
Petri Lahesmaa (42) sijoituspaikkana Bryssel. Petri Lahesmaa on toiminut
runsaat kaksitoista vuotta päätoimisesti Brysselissä EU-asiantuntijana ja
viimeiset seitsemän vuotta eurooppalaisen rahapelikentän parissa. Viimeksi
hän on työskennellyt viestintäalan yritys Infor Oy:n palveluksessa
vastaten Brysselin toiminnoista. Hän on toiminut myös mm. Turun
kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä Euroopan parlamentissa Ilkka
Suomisen ja Alexander Stubbin avustajana.

²Rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kohtaan kohdistuu paineita paitsi EU:n
ja erityisesti ulkopuolisten yksityisten toimijoiden taholta. Edunsaajilla
on oikeus ja velvollisuus huolehtia rahoituksen turvaamisesta jatkossakin
ja myös osoittaa eurooppalaisille, että Veikkauksen rahoitusmalli on hyvä
ja toimiva. Liikunta, nuorisotyö, taide ja tiede koskettavat lähes
jokaisen suomalaisen arkea², sanoo Petri Lahesmaa.

Veikkauksen edunsaajat ovat jo useamman vuoden ajan toimineet
vaikuttamisverkostona. Nyt toimintaa laajennetaan ja vahvistetaan
yhteisellä EU-hankkeella.

Lisätietoa:

Irina Krohn, Veikkauksen edunsaajien EU-hankkeen neuvottelukunnan
puheenjohtaja, Elokuvasäätiön toimitusjohtaja, puh. 050 555 1199,
irina.krohn(a)ses.fi

Teemu Japisson, SLU:n pääsihteeri, puh. 0400 878 949, teemu.japisson(a)slu.fi

Petri Lahesmaa, hankejohtaja, Veikkauksen edunsaajien EU-hanke, puh. +32
(0) 476 909 496.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä