Skip to content

Museoliitto

13.3.2015

Veikkauksen edunvälittäjät myönteisiä rahapelijärjestelmän kehittämiselle

Tänään perjantaina 13.3. luovutettiin sisäministeri Päivi Räsäselle selvitys ja ehdotukset suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista toteutusmalleista. Selvityksessä todetaan, että rahapelaamisen toimintaympäristön muutoksen aiheuttamat uhkakuvat voidaan torjua parhaiten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä nykyisen kolmen peliyhtiön mallin sijaan yhden peliyhtiön mallilla. Veikkauksen edunvälittäjät suhtautuvat myönteisesti järjestelmän kehittämiseen esitettyyn suuntaan. Tarkemman analyysin tekemiseksi edunvälittäjät vaativat, että selvityksen yhteydessä tehdyt laskelmat saavutettavista taloudellisista hyödyistä julkaistaan vähintään yleisellä tasolla.

Veikkauksen edusvälittäjiä edusti selvitystyössä edunvälittäjien verkoston puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu. Edunvälittäjät korostavat selvitystyön lähtökohtien merkittävyyttä. Sisäministeriön selvityshankkeen reunaehtona oli suomalaisen yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen noudattaen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Suomalainen yksinoikeusjärjestelmä turvaa parhaalla mahdollisella tavalla rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan estämällä peleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentämällä rahapelaamiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.
’Rahapelijärjestelmän kehittämiseksi esitetty malli vaikuttaa olevan tavoitteemme huomioiden tarkoituksenmukaisin suunta’, Olli Joensuu toteaa. ’Kokonaishyötyjä arvioidessa taloudellisten hyötyjen suuruusluokka tulisi julkistaa päätöksentekoa ja tulevia hallitusohjelmaneuvotteluja silmällä pitäen. Olennaista on myös se, että tuotonjakomallia uudistettaessa kunnioitetaan edunsaajien autonomiaa ja järkevöitetään sääntelyä ja byrokratiaa’.
Uusi yhteinen tuotonjakolaki ei muuta tuotonjakosuhdetta

Uuden mallin on turvattava edunsaajien rahoitus myös tulevaisuudessa. Tehdyn selvityksen mukaan kaikkien kolmen rahapeliyhtiön edunsaajien tilanne pystytään turvamaan parhaiten yhden peliyhtiön mallilla. Veikkauksen edunvälittäjät pitää tärkeänä, että rahapelitoiminta on jatkossakin vastuullista ja edunsaajien sekä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista.
’Veikkauksen edunvälittäjien kannalta merkittävänä linjaus on, että tehtävä uusi yhteinen tuotonjakolaki ei muuta tuotonjakosuhdetta nykyisten peliyhtiöiden edunsaajien välillä eikä Veikkauksen edunsaajien kesken’, Olli Joensuu toteaa. ’Selvityksessä esitetään jakosuhteen laskentaperusteeksi Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton vuosien 2012-2014 tilinpäätösten liikevoittoon perustuvia lukuja. Pidämme tätä oikeudenmukaisena’, Olli Joensuu jatkaa.
Suomen rahapelijärjestelmä on tehokas, vastuullinen ja läpinäkyvä. Euroopan komissio on todennut sen vastaavan täysin EU-lainsäädäntöä. Mahdollinen uusi rahapelimalli on rakennettava siten, että Suomen nykyinen yksinoikeusjärjestelmään perustuva vastuullinen rahapelitoiminta ei vaarannu. Veikkauksen edunvälittäjät kiittävät selvitystyötä siitä, että rahapelien edunsaajilla oli mahdollisuus olla mukana selvitystyössä ja että edunsaajien edustajat otetaan mukaan jatkoselvitykseen ja uuden tuotonjakolain valmistelemiseen.

Lisätietoja: Veikkauksen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja Olli Joensuu p. 045 139 2350
Veikkauksen edunvälittäjäverkostoon kuuluvat:
Finland Festivals * Suomen Akatemia * Suomen Elokuvasäätiö * Suomen Kansallisooppera * Suomen Museoliitto * Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi * Suomen Sinfoniaorkesterit * Suomen Teatterit * Taiteen edistämiskeskus * Valo

Voisit olla myös kiinnostunut näistä