MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan valtionhallinto

Ministeriöt

Museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Osa rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä asioista kuuluu Museoviraston ohella myös ympäristöministeriölle.

Museovirasto

Suomen muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja valvontaa varten on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto. Museovirasto ylläpitää myös Suomen kansallismuseo, jolla on useita museokohteita. Lisäksi virastolla on kirjasto ja kuva-arkisto.
 

Lisätietoa valtionhallinnosta:

Opetusministeriö, kulttuuri

Museovirasto