Hae sivustolta
MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan valtionhallinto

Ministeriöt

Museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Opetus- ja kulttuuuriministeriön lisäksi eräillä valtionhallinnon aloilla on omat museonsa (mm. Puolustusministeriö/ Sotamuseo, Liikenne- ja viestintäministeriö/ liikenteen alan erikoismuseot). Osa rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä asioista kuuluu Museoviraston ohella myös ympäristöministeriölle.

Museovirasto

Suomen muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja valvontaa varten on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto. Museoviraston päätulosalueet ovat Kulttuuriympäristö, Museot ja näyttelyt, jonka alaisuudessa toimivat mm. Suomen kansallismuseo, Seurasaari ja Kulttuurien museo, sekä Museotoimen kehittäminen. Lisäksi virastolla on erillislaitoksina kirjasto ja kuva-arkisto.