VERKKOKAUPPA
 

Verkkokauppa

Tervetuloa ostoksille Suomen museoliiton verkkokauppaan!

Suomen museoliiton verkkokaupasta voit hankkia Museoliiton julkaisemat teokset.

Verkkokaupasta voit ostaa myös I love Museums -tuotteita myyntiin museokauppoihin.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero
(julkaisut ALV 10 %, muut tuotteet ALV 24%)
Tilaukset postitetaan viikon sisällä tilauksesta.

Tilauksiin lisätään postimaksu painon mukaan + alv.Museotyö

Käytännön opas kokoelmien liikkuvuuteen

Finnish National Gallery
ISBN 978-951-53-3286-8. 23 s.
ISBN 978-951-53-3287-7 (pdf)
7,00 €, Suomen museoliiton jäsenille 5,25 € + Alv 10 %

Collections Mobility 2.0 -hanke kehitti vuosina 2009-2011 toimintamalleja museokokoelmien hyödyntämiseen ajatuksena eurooppalaisen kulttuuriperinnön levittämisestä taidekokoelmien liikkuvuutta lisäämällä. Hankkeen tuloksia ovat olleet muun muassa käsikirja Encouraging Collections Mobility. Teijamari Jyrkkiö ja Susanna Pettersson ovat toimittaen kääntäneet suomeksi julkaisun keskeiset kohdat.


Näyttelyviestintä

Suomen museoliiton julkaisuja 60
ISBN 978-951-9426-37-2, 2011. 125 s.
25,00 €, Suomen museoliiton jäsenille 18,75 € + Alv 10 %.

Suomen museoliiton julkaisu Näyttelyviestintä käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Kuinka sanoma rakennetaan ja kenelle? Kirjan on kirjoittanut FM Jaana af Hällström.


Näyttelyviennin ABC

Suomen museoliiton julkaisuja 59
ISBN 978-951-9426-36-5
7,00 €, jäsenille 5,25 € + Alv 10 %.

Näyttelyviennin ABC on opas kansainvälistä näyttelyvientiä suunnitteleville museoille. Se antaa käytännön ohjeita kulttuurivientiin liittyvään kansainväliseen näyttelytoimintaan.

Kirjoittaja Ulla Kinnunen on toiminut Alvar Aalto Säätiön koordinaattorina tehtänään mm. Alvar Aalto -museon kansainvälinen näyttely- ja julkaisutoiminta.


Turvallisuutta vai turvattomuutta

Suomen museoliiton julkaisuja 56
ISBN 951-9426-33-7. 48 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 € + Alv 10 %

Museoiden turvallisuusasiantuntija Mikko Perkon kirjoittama teos opastaa ennaltaehkäisemään tai minimoimaan henkilökuntaan, asiakkaisiin, näyttelyihin, kokoelmiin tai rakennuksiin kohdistuvat uhkat. Perkko neuvoo myös, kuinka toimitaan hätätilanteissa, mitä tehdään kun työpaikalla tapahtuu häirintää ja miten hoidetaan kriisitiedotus, jos jotakin kaikesta huolimatta pääsee tapahtumaan.


Turvallisempi museo - Turvallisuusohjeita museoille

Suomen museoliiton julkaisuja 40

ISBN 951-9426-13-2, Vammala 1994, 60 s.
7 €, jäsenille 5,25 € + Alv 10 %.

Mikko Perkko on koonnut oppaan museon turvallisuuskysymyksistä. Julkaisun avulla museoiden henkilökunta voidaan perehdyttää siihen, miten museoiden turvallisuus taataan. Kansallinen kulttuuriomaisuus on kaikkien museoissa työskentelevien vastuulla.


Museokaupan perusteet

Suomen museoliiton julkaisuja 39
ISBN 951-9426-12-4, Vammala 1994, 128 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 € + Alv 10 %.

Museokaupan perusteet on oiva käsikirja niille museoille, jotka suunnittelevat museokaupan perustamista tai museon myyntitoiminnan tehostamista. Kirjan ovat kirjoittaneet museonjohtaja Jouko Heinonen ja Ulla Palmgren.


Museon siivous

Suomen museoliiton julkaisuja 37
ISBN 951-9426-09-4, Helsinki 1990, 47 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 € + Alv 10 %.

Museon siivoustyön opaskirja esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa suositeltavia, myös standardimenetelmistä poikkeavia toimintatapoja. Teos kattaa erityyppisten museotilojen, myös ulkomuseoiden siivousohjeiston sekä kokoelmien suojaamisen siivouksen yhteydessä. Kirjoittaja on konservaattori Anja Rantala.


Tekstiilikonservointi

Tekstiilikonservoinnin perusteos niin konservaattorikoulutuksen oppikirjaksi kuin käytännön museotyöhön. Kirjassa on pyritty ottamaan huomioon tekstiilikonservoinnissa esiin tulevia kysymyksiä. Erityisesti painotetaan ennalta vaurioita ehkäisevän säilytyksen merkitystä. Kirjoittajina ovat konservoinnin asiantuntijat Anja Rantala, Liisa Pakkala ja Kaija Steiner-Kiljunen.

Suomen museoliiton julkaisuja 35
ISBN 951-9426-07-8, Jyväskylä 1989, 235 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 € + Alv. 10 %.


Museologia

Museologia tänään

Suomen museoliiton julkaisuja 57.
ISBN 978-951-9426-34-1, 3. painos 2021. 342 s.
29 €, jäsenille 25 € + Alv 10 %.

Artikkelikokoelma, joka syventää Museologian perusteissa käsiteltyjä teemoja ja tarkastelee museologiaa tieteenalana, museon suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan, museokokoelmia sekä museokommunikaatiota. Kirjoittajat ovat museoalan ja museologian asiantuntijoita. Kirja on tarkoitettu museoissa työskenteleville, museologian opiskelijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita museologiasta tieteenalana ja osana museotoimintaa.

Teos on saanut Museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon 2007.


Museum Studies - Bridging Theory and Practice

ICOFOM & University of Jyväskylä, Open Science Center.
ISBN: 978-2-491997-31-1, 1. painos 2022. 555 s.

Hinta:

- 30 € + alv 10% = 33€

- jäsenille 25 € + alv 10% = 27,5 €

Museum Studies – Bridging Theory and Practice (Museologia – Teorian ja käytännön välimaastossa) kokoaa yhteen 27 artikkelia suomalaisesta museotyöstä. Kirja on ensimmäinen, kattava suomalaisen museotyön englanninkielinen esittely ja sen kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Suomessa toimivia, pitkänlinjan museoammattilaisia. Kirjan sisältö on jaettu viiteen päälukuun: Museologia ja museoprofessio, Kokoelmanhallinnan tie kohti kokoelmien kehittämistä, Yhteisöt ja yleisöt, Näyttelyt muuttuvien museoidentiteettien välittäjinä sekä Museoetiikka. Kirjoittajat käsittelevät artikkeleissaan museaalista arvoajattelua sekä työmme vaikuttavuuden eri muotoja. Artikkeleissa nostetaan esiin erilaisia tapoja mitata jotakin mittaamattoman arvokasta ja autetaan lukijaa navigoimaan museaalisten merkittävyyksien maastossa. 

Työryhmä: Nina Robbins (päätoimittaja), Suzie Thomas, Minna Tuominen, Anna Wessman.Historia

75 vuotta museoiden hyväksi - Suomen museoliitto 1923-1998

Janne Vilkuna
Suomen museoliiton julkaisuja 45
ISSN 0355-1741, ISBN 951-9426-21-3. Vammala 1998. 235 s. Nidottu.
10,00 €, jäsenille 7,50 € + alv 10 %.

Suomen museoliitto perustettiin vuonna 1923 suomalaisten museoiden yhteistyöelimeksi ja keskusjärjestöksi. Liitto syntyi aktiivisten museoharrastajien ja museoaatteelle omistautuneiden tutkijoiden aloitteesta. Liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli arkeologi, itsenäisyyssenaatin jäsen, kansanedustaja ja ministeri Julius Ailio. Hän luotsasi liittoa ensimmäiset tärkeät vuodet. Museoliiton avulla haluttiin tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken, järjestää museoalan koulutusta ja vaikuttaa museoiden rahoituksen parantamiseen. Nämä tehtävät ovat edelleen Museoliiton toiminnan ydin.


Tutkimustoiminta

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti
Levón-instituutin julkaisuja 139.
ISBN 978-952-476-502-2. Vaasa, 2013. 61 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 € + alv 10 %.

Museot ovat yllättävän hyviä sijoituksia, paljastaa Vaasan yliopiston tutkimus. Suomen museot kasvattavat aluetaloutta sadoilla miljoonilla euroilla. Vaasan yliopistossa valmistuneen Museoiden taloudellinen vaikuttavuus -tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä kasvattaa museon lähialueen taloutta 32-49 eurolla. Tutkimukseen vastasi noin 6 500 ihmistä 120 museokohteessa eri puolilla Suomea touko-syyskuussa 2013. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisten museoiden talousvaikutuksia on tutkittu näin laajasti. Suomen museoliitto on rahoittanut Vaasan yliopiston itsenäisesti toteuttaman tutkimuksen. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Hannu Piekkola, Otto Suojanen ja Arttu Vainio.
 
Tutkimus on julkaistu myös verkossa.


Museokävijä 2011

Suomen museoliiton julkaisuja 62
ISBN 978-951-9426-41-9. Helsinki, 2012. 35 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 € + alv 10 %

Suomen museoliitto on tutkinut museoiden kävijöitä järjestelmällisesti vuodesta 1982 lähtien. Vuonna 2011 toteutettu tutkimus oli tässä perinteessä neljäs ja yksi perusteellisimmista. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 12 000 museokävijää kaikista museoryhmistä. Tämän lisäksi tutkittiin ei-kävijöiden mielikuvia museopalveluista internetin kautta. Näitä tutkimuksia tukevia selvityksiä tehtiin maksuhalukkuuden osalta Helsingin kirjamessujen yhteydessä ja viestinnän osalta sähköisen kyselyn kautta. Raportin tutkimustulokset ovat käyttökelpoisia museoiden yleisötyön edelleen kehittämiseen.


Museokävijä - Valtakunnallinen museoiden kävijätutkimus 2003

ISBN 951-9426-30-2. Helsinki 2003, 68 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 € + alv 10 %.

Millainen on 2000-luvun museokävijä? Kävijätutkimus tehtiin 165 museossa, vastaajia oli yli 15.000. Tutkimusta on täydennetty Suomen Gallupin ja MobileMirrorin mielipidemittauksilla. Raportin on kirjoittanut FK Eeva-Liisa Taivassalo. With an English summary.


Osma 2003 - Suomen museoliiton juhlakirja

ISBN 951-9426-28-0, Helsinki 2003 (uusintapainos 2004), 192 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 € + alv 0 %.

Suomen museoliiton juhlakirja Osma 2003 luo katsauksen museoalan kehitykseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Juhlakirjan painopisteenä on ulospäin suuntautuneen toiminnan näkyvimmät muutokset. Artikkelit ovat museoalan ammattilaisten kirjoittamia.


Osma 1993 - Suomen museoliiton 70-v. juhlakirja

ISBN 951-9426-11-6, Vammala 1993, 244 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 € + alv 10 %.

Museoiden tutkimustoimintaa käsittelevä teos, jossa eri alojen museoammattilaiset kirjoittavat museotyön ja tutkimuksen eri puolista sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta. Saatavana myös Osma-vuosikirjat 1962-63, 1957, 1956 ja 1983.


Yleisötyö

Kulttuuriperintö ja oppiminen

Toim. Päivi Venäläinen
Suomen museoliiton julkaisuja 58
ISBN 978-951-9426-35-8
ISSN 0355-1741
Jyväskylä 2008, 175 s.
8,00 €, jäsenille 6 € + Alv 10 %.

Suomen museoliiton ja Suomen Tammi -hankkeen yhteistyönä julkaistu Kulttuuriperintö ja oppiminen tuo esille kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytäntöjen takana olevia teorioita ja tutkimuksia. Kirjan tavoitteena on selkeyttää keskeisiä käsitteitä, joilla ja joista kulttuuriperintökasvatuksen yhteydessä puhutaan. Toivomme, että kirja innostaa pohtimaan ja soveltamaan uutta oppimisen tutkimusta museoissa ja yhteistyöhankkeissa koulujen kanssa.


Museo oppimisympäristönä

Suomen museoliitto ja Suomen Tammi Plus -projekti
ISBN 951-9426-31-0. Helsinki 2004, 176 s.
8,00 €, jäsenille 6,00 € + Alv 10 %.

Kokonaisesitys museoista ja oppimisesta. Teos antaa käytännönläheisiä neuvoja ja näkökulmia sekä museon opetustoimintaa että hyvää museokäyntiä suunniteltaessa. Kirja kokoaa yhteen alan teoriat, tavat ja tottumukset. Kirjoittajat edustavat museo-opetuksen kokeneita asiantuntijoita: opettajia, museolehtoreita ja tutkijoita. Kylkiäisenä Suomen Tammen Aikapolku - tehtävä kulttuuriperintö -julkaisu 264 s. (rajoitettu määrä).


Myyntituotteet / I love Museums

Adressi

12 € + alv 24 %

Suomen museoliiton adressi sopii sekä onnentoivotuksiin että surunvalitteluun. Graafikko Pekka Piipon suunnittelemassa adressissa on aaltomaiset raidat: merenharmaata, oliivinvihreää, viininpunaista, taivaansinistä ja lumenvalkoista. Mukana postituskuori.

Adressin tuotolla kartutetaan Suomen museoliiton stipendirahastoja.


Museo-lahjakortti

0,40 e/kpl + alv 24 %, minimi 20 kpl

Lahjakortti museoiden käyttöön. Museokohtaisessa kortissa on valmiiksi painettu lahjakortin kelpoisuus pääsymaksuun, mutta siihen voi myös lisätä muita vaihtoehtoja (esim. opastus, museokauppa) museon oman tarjonnan ja harkinnan mukaan. Museo-lahjakortti on lahja, jolle on käyttöä. Lahjakortissa iskulause "Museo tekee sinulle hyvää!".


I love Museums -sydänheijastin

Kotimainen, Työterveyslaitoksen tyyppitarkastama pehmoheijastin.

  • Kiinnikkeenä suosittu papukaijalukko ja avainrengas valmiiksi kiinnitettynä.
  • Avainlippupakkaus ja vakio käyttöohje suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hinta ja toimitusehdot:
Minimitilaus 10 kpl, hinta 2,00 €/kpl + alv 24%.


T-paita

T-paita I love museums -tunnuksella. T-paita on 100 % kampapuuvillaa ja siitä on saatavana naisten ja miesten mallit. Kerro haluamasi koko tilauksen muut tiedot -kenttään.

Koot: 

Naisten mallit:

- XL (42), 23 kpl jäljellä

Miesten mallit: Loppuunmyyty!

Hinta: 3 € + alv 24 %


I love Museums -matkalaukkuvyö

Kestävä, polyesteristä valmistettu matkalaukkuvyö estää matkalaukun avautumisen kesken kuljetuksen.
Ehdoton apuväline lentomatkustajille.
Koko: 5 x 170 cm
Hinta: 4,50 € / kpl + alv 24 %.I love Museums -mikrokuituliina

Laadukas mikrokuituliina silmälasien, kameroiden, aurinkolasien, tietokoneruutujen, televisioiden ja kaikkien kiiltävien pintojen pyyhkimiseen. Liinan koko 18 x 18 cm.
Hinta ja toimitusehdot: Minimitilaus 10 kpl, hinta 1,25 €/kpl + alv 24 %.


I love Museums -kierrätyspuuvillakassi

Ekologinen kassi tiedostavalle kuluttajalle. Kassi on 100 % kierrätetty. Materiaali on 96 % kierrätetystä puuvillasta (150 g) ja 4 % kierrätetyistä PET muovipulloista. Kassin koko on n. 36 x 40 cm. Olkainten pituus 60 cm, joten se pysyy hyvin olalla. Väri meleerattu harmaa.

Hinta 4,60 € + alv 24%.


I love Museums -satulansuoja

Eco satulansuoja suojaa pyörän satulasi sateelta ja säältä. Se on edullinen ja ympäristöarvoja kunnioittava tuote, joka on valmistettu kierrätetystä muovista. Satulansuojassa on heijastava reuna helpottamassa pyöräilijän näkyvyyttä pimeässä (suoja ei ole kuitenkaan henkilösuojain).

Hinta: 2,95 € + alv 24 %.