Skip to content

Museoliitto

Jäsenedut ja -palvelut

Suomen museoliitto toimii museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Rakennamme yhdessä museoiden menestystä ja toimimme verkostona jäsenillemme. 

Ihmisiä Helsingin kaupunginmuseon edessä

Edunvalvontapalvelut

Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on mahdollisuus toimia menestyksellisesti ja kehittää omaa toimintaansa ennakoivasti.

Suomen museoliiton edunvalvontapalveihin kuuluu jäsenten edustaminen ja edunvalvonta:

 • museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa
 • museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusratkaisujen valmistelussa
 • koko museoalaa koskevien järjestelmien ja käytäntöjen valmistelussa
 • museoalan kansainvälisissä järjestöissä. 

Koulutus- ja kehittämispalvelut

Suomen museoliitto tarjoaa ajankohtaista koulutusta museotoiminnan ja museoiden palveluiden kehittämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi museoiden toiminnassa.

Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluja ovat:

 • täydennyskoulutus, verkko- ja monimuotokoulutus
 • koulutusohjelmat
 • tilauskoulutukset
 • yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsultointi
 • koulutusjärjestelyt (koulutuksen sisällöstä vastaa yhteistyökumppani)
 • tutkimus- ja julkaisutoiminta
 • museoalan kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • neuvontapalvelut

Valtakunnalliset museopäivät ja Museoliiton vuosikokous järjestetään vuosittain toukokuussa. Päivät sisältävät kaksi seminaaripäivää ja yhden retkipäivän. Ohjelmassa on puheenvuoroja, verkostoitumista, tuote- ja hanke-esittelyjä sekä Museopalkintogaala ja illanviettoja.

Museoliiton jäsenet ovat koulutustilaisuuksissa oikeutettuja edullisempiin osallistumismaksuihin

Museoliiton koulutuskalenteri löytyy osoitteesta https://www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri. 

Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa ja vahvistaa museoalan brändiä, parantaa jäsentensä tunnettuutta, tuo esille uusimman tiedon museoiden toimintaa koskevista asioista ja nostaa julkiseen keskusteluun museoalan edunvalvonnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Viestintäkanaviamme ovat esimerkiksi Julius-uutiskirje, Museoposti-lista, MuseoPro-verkkojulkaisu sekä Museoliiton sometilit.