Skip to content

Museoliitto

Lausunnot ja kannanotot

2.5.2024

Museoliiton kirjallinen asiantuntijalausunto: VNS 2/2024 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

VNS 2/2024

21.3.2024

Kulttuuripoliittinen selonteko: Museot kuuluvat kaikille – nyt ja tulevaisuudessa

5.3.2024

Museot, orkesterit ja teatterit kannattelevat kansakuntaa

5.3.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

VN/34558/2023

21.2.2024

Lausunto työryhmämietintöön: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

VN/30715/2023

27.4.2023

Kulttuuri on kannattava investointi

31.3.2023

Suomen museoliiton lausunto aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta 2023–2028

MV/2/06.00.00/2023

2.2.2023

Lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

SMDno-2019-2239

23.1.2023

Museoliiton kannanotto Turun yliopiston etnologian professuurin puolesta

7.11.2022

Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

VN/16052/2021

14.10.2022

Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2023 valtion talousarvioesitykseen

HE 154/2022

5.10.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2022

26.9.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

HE 157/2022

19.9.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

VN/6984/2021

31.8.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

VN/1364/2021

17.6.2022

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2022

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamiseksi

VN/6327/2022

19.5.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 43/2022

25.4.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023-2026

7.12.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

VN/279/2018

3.12.2021

Lausunto ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

VN/20149/2020

3.11.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta

VN/2245/2020

27.10.2021

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle näyttelypalkkiomallista

16.9.2021

Suomen museoliiton näkemykset uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman käyttöönottoa koskevasta ohjauksesta

18.5.2021

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022-2025

VNS 3/2021 vp

18.3.2021

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelijärjestelmän tulevaisuutta koskevasta raportista

13.1.2021

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 245/2020 vp

23.11.2020

Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

13.11.2020

Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

HE 182/2020 vp

11.11.2020

Lausunto arpajaislain uudistamiseen koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa esitettäväksi

6.11.2020

Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2020 valtion talousarvioesitykseen

HE 146/2020 vp

29.4.2020

Suomen museoliiton lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

30.3.2020

Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

HE 21/2020 VP

16.12.2019

Lausunto sisäministeriölle ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta

28.10.2019

Lausunto kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille uudesta mediakasvatuslinjauksesta

27.9.2019

Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

11.2.2019

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteilijoiden ja taiteen rahoituksesta

OKM/95/040/2017

8.1.2019

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä uudeksi museolaiksi

3.12.2018

Lausunto sivistysvaliokunnalle kuntien kulttuuritoimintaa koskevasta lakiesityksestä

HE 195/2018 vp

23.10.2018

Lausunto sivistysvaliokunnalle museoiden valtionosuusrahoituksen leikkaamisesta

HE 126/2018 vp

27.9.2018

Lausunto kiinteistöverouudistukseen liittyvästä lakimuutoksesta

VM115:00/2018

28.8.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11B §:n muuttamisesta

OKM/37/010/2018

10.8.2018

Lausunto: Museot eivät voi olla arpajaislakiuudistuksen maksajia

SMDno-2018-1061

10.8.2018

Lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

OPH-1325-2018

29.6.2018

Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

30.5.2018

Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta

SM1812147, 00.00.01.00.00.00, SMDno-2017-700

16.5.2018

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022

29.3.2018

Lausunto hallituksen esityksestä 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

30.1.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi