Skip to content

Museoliitto

11.11.2020

Lausunto arpajaislain uudistamiseen koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa esitettäväksi

Asia: Suomen museoliiton puheenvuoro, esittäjänä pääsihteeri Kimmo Levä; Viite: Kutsu arpajaislain uudistamista koskevaan kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 11.11.2020

Sisäministeriölle

Kiitos kutsusta arpajaislain uudistamista koskevaan kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen sekä mahdollisuudesta esittää museoalan näkemykset lakiuudistuksen tavoitteista.

Suomen museoliitto kannattaa nykyistä yksinoikeuteen perustuvaa rahapelijärjestelmää, jossa pelihaittojen ehkäiseminen ja rahapelien tuottamien voittovarojen käyttö yleishyödyllisiin tehtäviin on keskeistä. Näiden tavoitteiden toteuttamisen osalta nykyinen rahapelijärjestelmä ei kuitenkaan toimi optimaalisesti. Rahapelihaitat eivät ole käytettävissä olevan tiedon perusteella vähentyneet odotetusti, ja rahapelituotot yleishyödyllisiin tehtäviin ovat vähentyneet tai tulevat ennusteiden mukaan vähentymään huomattavasti.

Rahapelituottojen vähentymiseen vaikuttaa rahapelihaittojen vähentämiseen tehdyt ja päätetyt toimenpiteet. Suomen museoliitto kannattaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka vahvistavat tätä kehitystä. Tällaisia käsityksemme mukaan ovat pakollinen tunnistautuminen, pelaajan itselleen asettamien pelirajojen ja -kieltojen vaatiminen ja mahdollistaminen, raha-automaattien määrän vähentäminen ja niiden pelaamisen nykyistä tarkempi valvonta sekä rahapelien markkinoinnin yleinen säätely ja pelaajista saatavan datan hyödyntäminen pelihaittojen ehkäisyssä.

Rahapelituottojen vähentymiseen vaikuttaa myös se, että lisääntyvä verkkopelaaminen kanavoituu kasvavasti yksinoikeusjärjestelmää toteuttavan Veikkaus Oy:n pelien ulkopuolelle. Jos tähän trendiin ei puututa, näkyvissä on tilanne, jossa rahapelihaitat eivät vähene ja yleishyödylliseen toimintaan käytettävissä olevat määrärahat pienenevät. Tämän kehityksen ehkäiseminen edellyttää Veikkauksen toimintaedellytysten vahvistamista siten, että yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuva pelaaminen merkittävästi vähenee tai jopa loppuu. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat pelaamisen ja markkinoinnin estämiseksi tehtävät toimenpiteet. Ne on arpajaislain uudistamisessa mahdollistettava ja uudistuksen toimeenpanossa toteutettava.

Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten vahvistaminen edellyttää riittävän tilan antamista yrityksen toiminnan kehittämiselle. Suomen museoliitto kannattaa niitä toimenpiteitä, jotka vahvistavat Veikkauksen liiketoiminnan kehittämistä uusilla toimialueilla, jotka eivät kansallisesti tai kansainvälisesti lisää rahapelihaittoja, eivätkä vaaranna yksinoikeuspelijärjestelmän juridista perustaa. Yhtiölle on annettava riittävästi tilaa myös nykyisen liiketoimintansa kehittämiseen, siten että yhtiön tuotteilla on mahdollisuus menestyä kilpailussa. Kilpailutilanteeseen ja sen vaatimiin toimenpiteisiin luonnollisesti vaikuttaa ratkaisevasti se, millaisessa kilpailutilanteessa yhtiö toimii. Lähtökohta luonnollisesti on, että arpajaislakiuudistuksen jälkeen yksinoikeusjärjestelmä toimisi määritelmänsä mukaisesti eli kilpailua ei olisi.

Helsingissä 5.11.2020

Kimmo Levä
Pääsihteeri
Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 11.11.2020