Skip to content

Museoliitto

Jäsenyys liitossa

Suomen museoliittoon jäsenistö ylläpitää yli 400 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta. Kohteiden kirjoon kuuluu kulttuurihistoriallisia ja luonnontieteellisiä museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Suomen museoliiton jäseniä ovat liittojäsenet, kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet. 

Museoliiton jäsenistö

 Tutustu listaukseen Suomen museoliiton jäsenten ylläpitämistä museokohteista

Liittojäsenet

Liittojäsenistö jakaantuu harjoittamansa museotoimen henkilökunnan palkkasumman mukaan kolmeen luokkaan siten, että suurimmat kuuluvat I liittojäsenluokkaan ja pienimmät III liittojäsenluokkaan. 

Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö. Hakijaorganisaation katsotaan harjoittavan museotoimintaa, jos sen tehtävänä on taide- ja muiden kulttuurihistoriallisten kokoelmien omistaminen ja ylläpitäminen.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallitus toteaa jäsenmaksun suuruuteen perustuvan jäsenluokan. 

Kannattavat jäsenet

Kannattavia jäseniä voivat olla liiton tavoitteita tukevat oikeuskelpoiset yhteisöt. 

Kannatusjäsenellä on liiton kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Kunniajäsenet

Kunniajäseniksi vuosikokous kutsuu hallituksen esittämiä museoalalla tai museotyön hyväksi erittäin ansiokkaalla tavalla toimineita henkilöitä. Vuosikokouksen päätöksen on oltava yksimielinen. 

Kunniajäsenellä on liiton kokouksissa puhe- sekä läsnäolo-oikeus ja hänet on vapautettu jäsenmaksuista.

Hae jäseneksi

Lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemus liitteineen ja tule Museoliiton jäseneksi!

Jäsenmaksut

Tutustu voimassa oleviin jäsenmaksuihin ja eri jäsenmaksuluokkiin.