Skip to content

Museoliitto

Museoliitto-konserni vastaa kehittyvän toimialan tarpeisiin

Museoliitto-konserni on rakentunut Suomen museoliitto ry:n ympärille. Tänä päivänä Museoliitto on kolmen organisaation muodostama konserni, johon kuuluu kaksi yritystä: Museokortti-yhtiö FMA Creations Oy ja Digimuseo-palvelua tuottava Yhteinen perintö Oy. 

Suomen museoliitto ry

Vuonna 1923 perustettu Suomen museoliitto ry on konsernin ydin. Yhdistys on perustamisestaan lähtien ajanut museoiden asiaa, kehittänyt alaa ja toiminut yhteistyön verkostona jäsenilleen. Keskusjärjestö perustettiin, jotta voitaisiin tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken, järjestää museoalan koulutusta ja vaikuttaa museoiden rahoituksen parantamiseen. Tehtävät muodostavat edelleen Suomen museoliiton toiminnan ytimen. Museoliitto on edelleen keskusjärjestö, johon kuuluu nykyään yli 200 yhteisöjäsentä. Jäsenet ylläpitävät yli 400 museokohdetta Suomessa: mm. kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. 

Vuosikokous

Suomen museoliiton ja koko Museoliitto-konsernin ylin päättävä elin on vuosikokous. Liiton kokouksissa ovat äänivaltaisia liittojäsenten viralliset edustajat. Vuosikokous valitsee Museoliitolle hallituksen ja mm. vahvistaa konsernin tilinpäätöksen sekä vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallitus

Museoliittoa edustaa hallitus, jonka toimikausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee hallitukseen yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan kaksitoista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. 

FMA Creations Oy

FMA Creations Oy on Suomen museoliitto ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa Museokortti-toimintaa. FMAC:n hallituksen puheenjohtajana toimii Museoliiton toimitusjohtaja.

Digimuseon palveluliiketoiminnasta ja kehittämisestä vastaa yhteiskunnallinen yritys Yhteinen Perintö Oy. Yrityksen omistajia ovat FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö.