Skip to content

Museoliitto

Museokortti madaltaa kynnystä astua museoon

Museokortti tuotiin markkinoille toukokuussa 2015 ja tällä hetkellä noin 330 000 suomalaista omistaa aktiivisen Museokortin (2/2024). Museoissa vieraillaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin! Missionamme on auttaa ihmisiä käyttämään kulttuuria ja auttaa museoita menestymään.

Museokortti on muuttanut museoiden käyttökulttuuria. Kynnys poiketa museoon on madaltunut, piipahtamiset lisääntyneet. Myös monet aiemmin museoista kiinnostumattomat henkilöt ovat ryhtyneet museopalveluiden aktiivikäyttäjiksi Museokortin innostamina.

Museoiden yhteenlasketut pääsylipputulot ovat tuplaantuneet Museokortti-aikana. Museokorttien myyntitulot palautetaan museoille kävijämäärien perusteella. Osuus Museokorttien myyntituloista käytetään museoiden yhteismarkkinointiin sekä järjestelmän ylläpito- ja kehityskuluihin. 

Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry:n  omistama. Museokortti-järjestelmällä ei ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia. Museokortin perustamiseen ei ole käytetty julkista rahoitusta.

Lisätietoja Museokortista museo.fi-sivustolla.

Mukaan Museokortti-järjestelmään?

Jos olette kiinnostuneet liittymään Museokortti-kohteiden joukkoon, ennen yhteydenottoa on hyvä tutustua Museokortti-järjestelmän yleisiin sopimusehtoihin.  

Museokortti-kohteen kriteerit 11.5.2023 alkaen:

  1. Kohteen ylläpitäjä on Suomen Museoliiton jäsen tai kannattajajäsen.

  2. Kohde on ammattimaisesti ylläpidetty
  3. Kohde laajentaa/parantaa Museokortin valtakunnallista saavutettavuutta ja kohde auttaa Museokortti-museoverkostoa menestymään
  4. Kohteella on tekniset edellytykset toimia Museokortti-kohteena

Museokortti-kohteeksi hyväksyminen on harkinnanvaraista. Harkinnanvaraisuudessa otetaan huomioon muun muassa se, onko kohteella / kohteen ylläpitäjällä oma tai siihen rinnastettavissa oleva kokoelma tai onko kohteen ylläpitäjällä pysyvää palkattua henkilökuntaa ympäri vuoden.

Kortin lukijalaitteet, markkinointimateriaalit ja Museokorttiin liittyvä aloituskoulutus ovat Suomen museoliiton jäsenille ja kannatusjäsenille maksuttomia. Muille järjestelmän jäsenmaksu on 450 euroa/vuosi.

Lisätietoja Museokortti-kohteen kriteereistä ja hakuprosessista voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta museot@museot.fi.  

Pysy ajan tasalla Museokortti-asioissa – liity Museokortti-postilistalle

Museokortti-postilista on tarkoitettu Museokortti-museoiden edustajille. Listalla kerrotaan ja käsitellään ajankohtaisia Museokortti-asioita ja se toimii pääasiallisena tiedonvälityskanavana kiireellisissä Museokortti-asioissa FMA creations Oy:n ja museoiden välillä.  Listalle voi liittyä täällä.