Skip to content

Museoliitto

18.3.2021

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelijärjestelmän tulevaisuutta koskevasta raportista

Suomen museoliitto kannattaa rahapelijärjestelmän uudistamista.

Veikkausvoittovarojen käyttöön liittyvä uudistus on muuttamassa vakiintunutta ja pitkäaikaista rahoitusjärjestelmää, joka on kiistatta ollut kulttuurin ja museoalan rahoituksen näkökulmasta hyvä. Järjestelmä on suojannut alaa rahoituksen leikkauksilta julkisen talouden synkimmillä hetkillä.

Museoalan rahoituksen mahdollisimman suotuisa kehittyminen kaikissa olosuhteissa on luonnollisesti edelleen tärkeää. Tältä osin keskeisin arvioitava kysymys on, onko rahoituksen suotuisa kehittyminen todennäköisempää toimintaympäristössä, jossa rahoitus on sidottu valtion yleiskatteellisen budjetin vai Veikkaus Oy:n tuoton kehittymiseen. Tämä kysymys on myös keskeisimmässä roolissa Erkki Liikasen työryhmän perusteellisessa raportissa ja sen sisältämissä päätösesityksissä.

Rahapeliuudistusta ollaan tekemässä ajankohdassa, jossa toimintaympäristön kehitystä on vaikea arvioida edes muutaman kuukauden aikajänteellä. Rahapeliuudistusta koskevissa päätöksissä arviot on kuitenkin pystyttävä tekemään vähintään 10 vuoden aikaperspektiivissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että uudistuksen seuraavissakin askelissa päätösten valmistelua jatketaan valitulla perusteellisella linjalla ja järjestelmän uudistamiseen liittyvät ratkaisut tehdään parlamentaarisen käsittelyn kautta. Päätöksiä tehtäessä on myös huomioitava, ettei rahapelituottojen nykyisen korvamerkitsemisen jatkumisella tai sen purkautumisella ole todennettuja vaikutuksia rahapelihaittojen kehittymiseen.

Suomen museoliitto kannattaa rahapelijärjestelmän uudistamista. Lausunnolla olevista vaihtoehdoista ensisijainen on ”osittaisuudistus”, jossa osa nykyisistä edunsaajista ja osa rahoituksesta siirretään yleiskatteellisen budjettirahoituksen piiriin. Luontevinta on, että yleiskatteellisen budjetin puolelle siirretään lakisääteisten tehtävien rahoitus. Museoalalla tämä tarkoittaisi lähinnä museoiden valtionosuuksia ja Kansallisgallerian rahoitusta.

Vaihtoehto ”osittaisuudistus” näyttäytyy ratkaisulta, joka pitkällä aikavälillä mahdollistaa museo- ja kulttuurialan rahoituksen suotuisan kehittymisen. Lisäksi se suojaa parhaiten ”äkkinäisiltä poliittisilta suhdanteilta”, jonka Erkki Liikasen työryhmäkin nostaa tavoitteeksi, joka kaikissa rahapelijärjestelmän uudistamisvaihtoehdoissa on turvattava.

Suomen museoliitto 18.3.2021