Skip to content

Museoliitto

3.12.2021

|

VN/20149/2020

Lausunto ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille sekä muutettavaksi Kansallisgalleriaa koskevan lain 29. pykälä. Suomen museoliitto katsoo, että esitys Kansallisgallerian, Suomen kansallisoopperan- ja baletin sekä Suomen Kansallisteatterin siirtämisestä valtion lakisääteisesti rahoitettavaksi on kannatettava.

Suomen museoliiton näkemyksen mukaan rahoituksen siirtäminen valtion budjettiin mahdollistaa Kansallisgallerian talouden paremman ennakoitavuuden ja kehittämisen ja siten toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun. Suomen museoliitto pitää tärkeänä vuosittaisen kulujen nousun huomioon ottamisen rahoituksen määrän tasosta päätettäessä. Lakiesityksen mukainen nelivuotinen valtion ohjausmenettely on Suomen museoliiton näkemyksen mukaan kannatettava, sillä se mahdollistaa Kansallisgallerian toiminnan kehittämisen pidemmällä aikavälillä sekä on museoalan näkökulmasta linjassa vuonna 2020 voimaan astuneen Museolain ja siihen liittyvän rahoituslain kanssa. Lisäksi Suomen museoliitto katsoo, että Kansallisgallerian rahoituksen tason pitäisi perustua vuoden 2022 lopulliseen talousarvioon.

Leena Tokila
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 8.12.2021