Skip to content

Museoliitto

10.8.2018

|

OPH-1325-2018

Lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Suomen museoliiton lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Viite: lausuntopyyntö Opetushallitus OPH-1325-2018, 14.6.2018.

Asia: Suomen museoliiton lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Opetushallitukselle

Uusiin taideteollisuusalan ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon yhdistetään monta ammatillista tutkintoa ja osaamisalaa ja tämä luonnollisesti näkyy tutkintojen rakenteessa. Suomen museoliiton mielestä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteen selkeyteen ja tutkintojen yhteismitallisuuteen. Uudistuvat tutkinnot myös edellyttävät hyvin suunniteltua ja toteutettua tiedotusta ja markkinointia sekä työnantajille että tutkinnon opiskelua harkitseville.

Osaamispisteiden käyttöönotto on tutkintojen rakenteen selkeyttämisessä onnistunut ratkaisu. Pisteiden laajuus myös osoittaa aikaisempaa yksiselitteisimmin eron ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon välillä. Osaamispistemäärät pitää yhdenmukaistaa erityisesti valinnaisissa osissa niin, että osista muodostuu helposti vaadittava osaamispistemäärä. Osaamispisteiden suhde korkeakouluissa käytössä oleviin opintopisteisiin on syytä ilmaista riittävän selkeästi tutkinnon perusteissa.

Museoalan näkökulmasta tutkintojen muodostumisen joustavuus on tärkeää uusien ammattilaisten koulutuksen sisällössä. Suomen museoliitto pitää onnistuneena ratkaisuna erikoisammattitutkinnon museotekniikan osaamisalan muodostumista. Tutkinto antaa hyvän mahdollisuuden opiskelijalle rakentaa tutkintonsa vahvasti ammatilliseksi, mutta samalla jättää myös mahdollisuuden valita muita osia laajasta tarjonnasta. Tätä vastaavaa rakennetta on hyvin sovellettu restauroijan tutkinnossa (at), ja sitä pitäisi soveltaa myös esimerkiksi luonnontieteellisen alan konservoijan tutkinnon rakenteessa (at).

Taideteollisuusalan ammattitutkinnossa on yhtenä valinnaisena osana näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen (25 osp). Erikoisammattitutkinnon museotekniikan osaamisalan toisena pakollisena tutkinnon osana on näyttelyn tekninen toteuttaminen (60 osp). Suomen museoliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erikoisammattitutkinnon pakollinen osa on ammattitaitovaatimuksiltaan, ammattitaidon osoittamistavoiltaan sekä laajuudeltaan huomattavasti vaativampi kuin ammattitutkinnon valinnainen osa huolimatta tutkinnon osien nimien samankaltaisuudesta.

Kimmo Levä
Pääsihteeri

Suomen museoliitto 10.8.2018