Skip to content

Museoliitto

16.12.2019

Lausunto sisäministeriölle ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta

Sisäministeriölle

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2§ muuttamisesta.

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Tarve muuttaa ja kumota voimaantulosäännöksiä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä. Tästä johtuen tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset voivat tulla voimaan vasta kun sähköinen asetietojärjestelmä on valmiina.

Museoliitto pitää hyvänä, että käyttöön otettava poliisin asetietojärjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin. On kuitenkin tärkeää, että järjestelmä on käyttöön otettaessa hyvin testattu, toimiva ja että käyttöotto onnistuu suunnitellussa aikataulussa 1.3.2024.

Museoliitto katsoo, että siirtymäaikana ennen asetietojärjestelmän käyttöönottoa ilmoitusmenettelyn pitää olla mahdollisimman sujuvaa eikä se saa aiheuttaa museoille kokoelmanhallintaan lisätyötä tai lisäkuluja.

Helsingissä 25.11.2019

Suomen museoliitto ry

Leena Tokila, pääsihteeri

Suomen museoliitto 16.12.2019