Skip to content

Museoliitto

16.9.2021

Suomen museoliiton näkemykset uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman käyttöönottoa koskevasta ohjauksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida uudistetun toimintasuunnitelman käyttöönottoa koskevaa ohjausta sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön mukaisesti.

Museoliitto pitää hyvänä, että uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelmassa on tavoitteena avata yhteiskuntaa ja pitää yhteiskunnan toiminnat lähtökohtaisesti avoinna purkamalla epidemian torjuntaan tarkoitettuja rajoituksia. Museoliitto kannattaa uudistetun hybridistrategian toimeenpanon aloittamista välittömästi.

Museoliitto näkee myönteisenä, että yhteiskunnan avaamista ja avoimena pitämistä edistetään ottamalla käyttöön paikalliseen päätöksentekoon perustuva toimintamalli epidemian torjunnassa. Paikallisten ja alueellisten viranomaisten on mahdollista paremmin kohdistaa tarvittavat rajoitustoimet alueellisesti ja ajallisesti. Museoliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että viranomaisten toiminta eri puolilla Suomea on yhdenmukaista ja että päätökset perustuvat riittävään kulttuurialan toiminnan tuntemukseen.

Museoliitto pitää oikeansuuntaisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen riskipotentiaalitaulukon mukaista arvioita siitä, että museoissa käynti on vähäisen riskin tilanne. Museoissa on epidemian aikana tehty paljon järjestelyjä, jotta museokäynnit on voitu toteuttaa mahdollisimman terveysturvallisesti. Riskipotentiaalin arviomallin soveltamisessa Museoliitto pitää oikein arvioituna, että tunnistettuun koronariskiltään vähäiseen toimintaan ei kohdenneta rajoituksia.

Museoliitto pitää olennaisena, että paikallisia ja alueellisia päätöksiä tekevien kuntien ja aluehallintovirastojen henkilöresurssit ovat riittävät ja että uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelmasta sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten päätöksistä viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi.

Helsingissä 14.9.2021

Leena Tokila
Toimitusjohtaja
Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 16.9.2021