Skip to content

Museoliitto

30.3.2020

|

HE 21/2020 VP

Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Viite: Asiantuntijapyyntö 26.3.2020

Sivistysvaliokunnalle

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53§:n muuttamisesta.

Lakiesitys kohtuullistaa perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionavustusten palauttamisen ehtoja. Suomen museoliiton näkemyksen mukaan esitetyt laskentaperusteiden muutokset ovat hyvin perusteltuja.

Suomen museoliitto kannattaa esityksen mukaisia laskentaperusteiden muutoksia.

Helsingissä 30.3.2020

Suomen museoliitto ry

Kimmo Levä, pääsihteeri

Suomen museoliitto 30.3.2020