Skip to content

Museoliitto

22.3.2024

|

Uncategorized

Museopäivien 2024 puhujaesittelyt

Anne Krebs

Anne Krebs is Head of the Socio-Economic Studies and Research Division at the Louvre Museum. The multi-annual research programme, jointly conducted with French and International Research Centres, is covering visitors’ practices; cultural trends and cultural consumption; the social and economic role of museums; cultural big data and digital policies.

Selected publications:

Xavier Greffe, Anne Krebs & Sylvie Pflieger (2017) “The future of the museum in the twenty-first century: recent clues from France”, Museum Management and Curatorship, 32:4, 319-334, DOI: 10.1080/09647775.2017.1313126

Yves Evrard & Anne Krebs (2018) ”The authenticity of the museum experience in the digital age: the case of the Louvre,” Journal of Cultural Economics, Springer; The Association for Cultural Economics International, vol. 42(3), pages 353-363, August. DOI: 10.1007/s10824-017-9309-x

Xavier Greffe & Anne Krebs, Poétique du Patrimoine : entre Narcisse et Ulysse [Poetics of Heritage: between Narcissus and Ulysses], éditions Honoré Champion, Paris, 2021.

Yuji Yoshimura, Anne Krebs & Carlo Ratti, “Network Science For Museums”, PLOS ONE (to be published). 

Panu Halme

Panu Halme works as a university lecturer on conservation biology at the University of Jyväskylä. He is also the executive secretary of the interdisciplinary research community JYU.Wisdom that facilitates research, teaching, and societal impacts on planetary wellbeing. The main goal of his research, and life, is contributing to stopping the global extinction wave, initiated by human activities.

In his talk Halme gives a brief overview on the current state of the Planet. He continues with a discussion on the potential roles of different museums in the most important task of the humankind, i.e. stopping the biodiversity loss and climate crisis. This so called sustainability transition should happen fast, cover all sectors and be very efficient to secure good-quality life for people and other living organisms. 

Leena Paaskoski

FT, dos. Leena Paaskoski on Jyväskylän yliopiston museologian työelämäprofessori ja Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja. Paaskoskella on pitkä museoura, jota on aina inspiroinut museoalan kehittäminen. Viime vuosina hän on puhunut erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, tulevaisuusperinnön tuottamisen ja ekososiaalisen sivistystyön tarpeesta ja mahdollisuuksista museoissa. 

Virpi Kaukio

FT, dos. Virpi Kaukio on ympäristöestetiikan tutkija, joka väitöskirjassaan (UEF 2013) tarkasteli taiteen ja fiktion tarjoamien ympäristökokemusten ja fyysisesti paikan päällä koettujen ympäristöjen monitahoista suhdetta. Viime aikoina Kaukio on tutkinut aineetonta kulttuuriperintöä ja soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia (Suotrendi-tutkimushanke 2020–2023). Kaukio on ollut toimittamassa useita ympäristöestetiikkaa yleistajuistavia kirjoja. Museoalaan hän on tutustunut museologian opinnoilla, työkokeilussa ja käyttämällä museoaineistoja tutkimuksissaan. 

Reetta Karhunkorva

Reetta Karhunkorva on Suomen Metsämuseo Luston tutkimuspäällikkö Kulttuuriperintö ja tutkimus -vastuualueella, joka hoitaa ja hallinnoi museokokoelmia, tuottaa metsäkulttuurisia sisältöjä ja museopedagogisia palveluita sekä toimii metsäkulttuurin, -historian ja -suhteiden asiantuntijana. Lustossa Karhunkorva on erityisesti kehittänyt metsäsuhdekäsitettä ja -ajattelua sekä tehnyt elävän perinnön työtä metsäsuhteiden parissa. Hän on aktiivisesti mukana mm. metsäsuhdetutkimusverkostossa ja valmistelee työn ohessa väitöstutkimusta metsänomistajien metsäsuhteista Itä-Suomen yliopistossa. 

Sanni Pöntinen

Sanni Pöntinen on toiminut lähes 20 vuoden ajan kehittämistehtävissä julkisella sektorilla, niistä vuosikymmenen museotyössä.

Vuoden 2023 aikana Sanni loi Älykaupunki kaupunkilaisille-kehitysohjelmassa Tampereen kaupungille tekoälyn hallinnan välineitä muun muassa tekoälyn eettiset periaatteet ja tietomallin. Sanni on hallintotieteen tohtorikoulutettavana Tampereen yliopistossa Johtamisen ja talouden tiedekunnassa ja mukana Etairos-tutkimushankkeessa. Työn alla olevassa väitöskirjassa Sanni tutkii altruismia ja tekoälyä johtamisessa.

Venla Poso

Venla Poso (FM, YTM) työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa FIN-CLARIAH infrastruktuuriprojektissa. Projektissa Poso on keskittynyt digitalisoitujen arkistoaineistojen käytettävyyden parantamiseen erilaisten tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen keinoin. Hän on kiinnostunut digitaalisten tutkimusmenetelmien käytöstä ja kehittämisestä, erityisesti historiantutkimuksen alalla. 

Ida Toivanen

Ida Toivanen (FM) on projektitutkija Jyväskylän yliopistosta ja työskentelee digitaalisiin ihmistieteisiin sovellettavan syväoppimisen parissa infrastruktuuriprojektissa FIN-CLARIAH. Toivanen on kiinnostunut tietotekniikasta, erikoistuen tällä hetkellä koneoppimiseen NLP:sta ja konenäöstä aina multimodaalisiin systeemeihin asti.  

Uula Neitola 

FM Uula Neitola on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n viestinnän asiantuntija ja ICOM Suomen komiten hallituksen jäsen. Hän on osallistunut aktiivisesti museo- ja kulttuuriperintöalan kansainväliseen keskusteluun kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kautta. Neitolaa kiinnostaa erityisesti opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten äänen kuuluminen kulttuuriperintöalan päätöksenteossa.  

Voisit olla myös kiinnostunut näistä