Skip to content

Museoliitto

|

Kinanen, Pauliina; Nystedt, Hector ja Tornberg, Leena (toim.): Avarampi museo aikuisille. Suomen museoliiton julkaisuja 61. Suomen museoliitto 2012.

Avarampi museo aikuisille

Millainen oppimisympäristö museo on aikuisille? Tulevatko aikuiset museoon oppimaan? Mikä on museopedagogiikan suhde yleisötyöhön? Millainen on museopedagogiikan ja yleisötyön rooli museossa? Näitä kysymyksiä pohdittiin monien muiden ohella Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeessa. Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille oli 3-vuotinen kehittämishanke, jota koordinoi Suomen museoliitto. Osatoteuttajia olivat CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo. Hankkeelle myönnettiin rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi ESR-kehittämisohjelmasta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää museotyöntekijöiden aikuispedagogista osaamista sekä uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Avarampi museo aikuisille -julkaisu esittelee hankkeen tuloksia. Käytännönläheisten projektikuvausten ohella julkaisussa tarkastellaan museo-oppimista, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä palveluiden tuottamista yleisemmälläkin tasolla. Julkaisu on tarkoitettu kaikille museo-oppimisesta, yleisötyöstä ja museoiden kehittämisestä kiinnostuneille.