Skip to content

Museoliitto

|

Saavalainen, Janne (toim.): KEKE – Museot ja kestävä kehitys. Suomen museoliitto 2010.

KEKE – Museot ja kestävä kehitys

Suomen museoliiton toimintastrategiaa peilataan aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Strategiatyön tarkastelunäkökulmaksi lisättiin vuonna 2008 muutokset luonnonympäristössä. Selvitystyötä tekemään perustettiin Kestävän kehityksen työryhmä, joka laati ohjeistuksen museoissa tehtävän kestävän kehityksen toiminnan tueksi. KEKE – Museot ja kestävä kehitys -ohjelma julkistettiin joulukuussa 2010. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu tarjoaa museoille uusia tapoja esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä sekä tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä kehitys voi myös parantaa resurssien käyttöä, pitkäjänteisyyttä, sosiaalista vastuuta, innovaatioita ja luovuutta. Museoiden rooli valistajana ja perinteisten työtapojen esittelijänä voi olla kestävyyden näkökulmasta paljon merkittävämpää kuin mikään museon omaan toimintaan kohdistuva toimenpide.