Skip to content

Museoliitto

|

Lehto-Vahtera, Johanna (toim.): Kokoelmien avaimet. Museokokoelmien tunnisteobjekteja (2018)

Kokoelmien avaimet

Mitä ovat museokokoelmien avainobjektit? Tallennus- ja kokoelmaverkoston julkaisu listaa merkityksellisiä esineitä. Jotkin museoesineet kykenevät symboloimaan laajojakin ilmiöitä. Miksi tietyt museoesineet muistetaan erityisen hyvin ja miksi niitä rakastetaan? Kuusi Suomalaista museota selvitti, minkälaisia avainobjekteja heidän kokoelmissaan on ja miten tietyt museoesineet saavat avainmerkityksen. Kokoelmien avaimet. Museokokoelmien tunnisteobjekteja -julkaisun aloittaa Johanna Lehto-Vahteran museologinen artikkeli Monta tietä merkityksiin. Avainobjektit museokokoelmissa. Se valottaa museoesinetutkimuksen linjoja ja kokoaa yhteen aiheesta kirjoitettua. Julkaisun muu sisältö koostuu hankkeessa mukana olleiden museoiden raporteista.