Skip to content

Museoliitto

|

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Merkitysanalyysimenetelmä

Verkkojulkaisu antaa avaimia merkitysanalyysin käyttöön ja kertoo runsain esimerkein, miten museot voivat parantaa kokoelmiensa käytettävyyttä. Merkitysanalyysi on museo-objektien ja -kokoelmien museoarvon ja merkitysten määrittelyyn tarkoitettu menetelmä. Yhteisöllisyyttä, tutkimuksellisuutta ja tulkinnallisuutta korostavaa merkitysanalyysia voi kuitenkin soveltaa erilaisten kulttuurin ilmausten tarkasteluun myös museoiden ulkopuolella. Merkitysanalyysimenetelmä on Suomen Metsämuseo Luston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yhteistyötä. Se pohjautuu vastaaviin kansainvälisiin analyysimenetelmiin, mutta on tehty suomalaisten museoiden tarpeita ja resursseja ajatellen. Merkitysanalyysimenetelmä on rahoitettu Museoviraston innovatiivisena hankkeena 2014.