Skip to content

Museoliitto

|

Mäenpää, Katariina& Pakarinen, Katariina: Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia (2019)

Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia

Museossa kävijät muuttuvat ja museot muuttuvat. Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus ovat tulevaisuuden museon ratkaisevia ominaisuuksia ja museoväki joutuu pohtimaan, mitä tulevaisuuden asiakkaat museoilta odottavat ja mitä uutta se työntekijöiltä vaatii. Muuttuvan työympäristön ja uusien prosessien keskellä nämä vaatimukset testaavat työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia. Tähän haasteeseen vastattiin PAJU -palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia –projektissa, jossa kehitettiin palvelumuotoilun menetelmin malli työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden varmistamiseksi palveluympäristön muuttuessa. Opit koottiin projektin loppujulkaisuun ”Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia”, jossa ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Projekti oli ESR-rahoitteinen ja se toteutettiin yhteistyössä Lahden museoiden kanssa Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin toimesta aikavälillä 1.8.2017–31.12.2018.