Skip to content

Museoliitto

|

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: Teknikens sagomatta - Verksamhetsmodell för teknologifostran i museernas publika arbete och för förskolepedagoger. Finlands museiförbunds publikationer 69. Finlands museiförbund 2016.

Teknikens sagomatta

Teknikens sagomatta är en verksamhetsmodell som utvecklats inom ramen för Tekniska museets projekt Minstingarnas verkstad, som ger redskap till museernas publika arbete och förskolepedagoger för teknologifostran.